Strona główna TOP50 Security Zmiana kursu receptą na przetrwanie

Zmiana kursu receptą na przetrwanie

Na rynku zabezpieczeń technicznych zachodzi obecnie sporo zmian, które powodują, że wiele firm musiało zastanowić się nad swoją strategią działania i ponownie ją przeanalizować. Niektórzy mają tę analizę za sobą i podjęli już decyzję o zmianach kursu.

Branża zabezpieczeń technicznych znalazła się w trudnym okresie. Spowolnienie gospodarcze na świecie oraz wzrost znaczenia producentów chińskich wywołały zamieszanie na rynkach, skłaniając wiele firm do podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do zmian organizacyjnych. Ze sprawozdania przygotowanego w 2016 r. przez brytyjską firmę badawczą IHS wynika, że całkowita wartość sprzedaży produktów dozoru wizyjnego zmniejszyła się nie ze względu na niższy wolumen sprzedaży, lecz z powodu spadku cen podyktowanego przede wszystkim poszerzeniem się konkurencji (głównie cenowej) ze strony producentów z Chin.

Firmy z branży security rozważają różne warianty sprostania stojącym przed nimi wyzwaniom. Niektóre zdecydowały się na wzmocnienie poprzez fuzje i przejęcia, inne rozbudowały swoje portfolio o produkty wykraczające poza ich tradycyjne obszary działalności. Część natomiast nie udźwignęła ciężaru rywalizacji – zrezygnowała z konkurowania na rynku niskich kosztów produkcji i przekazała tę produkcję w outsourcing.

Wypowiedzi firm, które podjęły decyzję o zmianie kursu