Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Aritech 2X oraz FP – Wizualizacja i integracja systemów wykrywania i sygnalizacji...

Aritech 2X oraz FP – Wizualizacja i integracja systemów wykrywania i sygnalizacji pożarowej

An IT technician running diagnostics from his computer - Screen has a clipping path to make blank for customization

Advisor Manager, znany jako ATS8600, to nowy komputerowy pakiet do wizualizacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożarowej. Oferuje go znana w Polsce marka Aritech, promująca od lat 90. kompleksowe systemy wykrywania i sygnalizacji pożarowej serii FP, a od kilku lat także produkowane w Polsce centrale adresowalne 2X.

Oprogramowanie ATS8600 pracuje w środowisku operacyjnym Microsoft Windows na pojedynczym serwerze służącym jako serwer danych zarządzanych przez system bazodanowy Microsoft SQL. Serwer komunikuje się z centralkami systemu sygnalizacji pożarowej poprzez sieć komputerową: centralki 2X mają wbudowany port sieciowy, natomiast centralki FP muszą zostać doposażone w konwerter RS232 – TCP/IP.

Stanowisko obsługi wizualizacji w systemie ATS8600 można instalować na większej liczbie komputerów pracujących w sieci z serwerem, a instalacja aplikacji klienckiej jest wykonywana przez przeglądarkę internetową. Tak utworzone stacje operatorskie nie wymagają dodatkowej płatnej licencji. Operator jest identyfikowany przez system na podstawie loginu i hasła, a jego preferowane ustawienia (język obsługi, ekran startowy) nie zależą od stacji, na której się zalogował.

Na stanowisku operatorskim ATS8600 są wyświetlane mapy synoptyczne obiektu z naniesionymi urządzeniami systemu SSP: czujkami, modułami sterującymi i monitorującymi oraz sygnalizatorami. Wizualizowane są także stany punktów zbiorczych, takich jak strefy czy linie/pętle. Jeżeli któreś z urządzeń systemu zmieni stan na alarmowy, odpowiadająca mu ikona na mapie synoptycznej zacznie pulsować i pojawi się okienko z informacją tekstową o typie i źródle alarmu, a głośnik nada sygnał alarmowy.
Po odczytaniu informacji operator powinien potwierdzić jej odebranie, co jest rejestrowane w systemie, a alarm już potwierdzony jest inaczej wizualizowany, by inni operatorzy nie dublowali czynności sprawdzających. Alternatywnie do widoku map operator może wyświetlić system w postaci rozwijanego drzewka urządzeń.

W swoich założeniach ATS8600 ma być intuicyjny i prosty w obsłudze, a przy tym łatwy w uruchomieniu. Każda kolejna wersja systemu wydaje się coraz bliżej tego celu – zamieszczona w artykule grafika pochodzi z najnowszej wersji 2016.

Konfigurowanie systemu polega na podłączeniu już uruchomionej centralki do komputera, następnie – w zależności od wersji sterownika – pobraniu z centralki pełnej listy urządzeń, stref i pętli wraz z adresami, definicjami punktu i opisami. Tak pozyskane urządzenia wystarczy przeciągnąć na uprzednio załadowane podkłady graficzne – i gotowe!

ATS8600 może współpracować także z innymi podsystemami: włamania i napadu, kontroli dostępu marki Aritech (ATS Master, Advisor Advanced) oraz dozoru wizyjnego marki TruVision. Wymaga to załadowania sterowników do poszczególnych typów urządzeń. Oprócz wyświetlania stanu urządzeń i alarmów na mapach synoptycznych, możliwe jest także automatyczne wyświetlenie podglądu z kamery z pomieszczenia, w którym system sygnalizacji pożarowej wykrył zadymienie lub nagły wzrost temperatury. Z kolei na podstawie danych z systemu kontroli dostępu (wymaga dwustronnej kontroli dostępu do strefy) można wydrukować listę osób znajdujących się w strefie pożarowej, w której wystąpił alarm.

Marki Aritech, TruVision są własnością UTC.

UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o.
ul. Sadowa 8, 80-771 Gdańsk
tel.: (58) 301-38-31, 760-64-80
faks: (58) 301-14-36
www.utcfireandsecurity.com