Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Schrack Seconet SISFIRE

Schrack Seconet SISFIRE

Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym SIS-FIRE (Safety Integrating System) jest stosowany do wizualizacji, sterowania i zarządzania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz integracji z innymi systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu, by zapewnić maksymalny poziom jego ochrony poprzez utworzenie spójnego, w pełni kompatybilnego i kompleksowego narzędzia nadzoru nad budynkiem.

SIS-FIRE powstał na bazie wieloletnich doświadczeń firmy Schrack Seconet w zakresie systemów bezpieczeństwa pożarowego. System został nagrodzony Złotym Medalem MTP podczas Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX 2016.
W skład integratora wchodzą następujące elementy:

  • platforma informatyczna do zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE,
  • sterowniki urządzeń technicznych i przeciwpożarowych SF-CONTROL (w różnych wersjach),
  • centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi Integral IP MX, Integral IP CX, Integral IP BX wraz z modułami we/wy techniki X-LINE.

Podstawową zaletą systemu jest jego elastyczność, dzięki której możliwy jest optymalny, z perspektywy konkretnego typu obiektu budowlanego, dobór elementów i funkcji systemu. To innowacyjne rozwiązanie opiera się na ścisłej współpracy i podziale kompetencji pomiędzy elementami systemu. Redundancja głównych sterowników bazujących na systemie Integral IP MX oraz platformy informatycznej SIS-FIRE zapewnia ciągłość działania systemu również w przypadku wystąpienia awarii.
20160331_logotyp_printIstotną cechą systemu integrującego jest także możliwość spełnienia niemal nieograniczonej liczby zadań i funkcji logicznych. Elementy integratora są dowolnie programowalne i realizują funkcje bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi założeniami i scenariuszem pożarowym zabezpieczanego obiektu, współpracując przy tym bezpośrednio z redundantnym systemem sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi Integral IP.
Konfiguracja i zakres funkcji integracji (sterowanie, nadzorowanie, zarządzanie) mogą być programowane oddzielnie dla każdego z elementów składowych systemu (SF-CONTROL, Integral IP, SIS-FIRE) i dostosowywane do indywidualnych, rozbudowanych wymagań bezpieczeństwa dla każdego rodzaju obiektu. Każdy element integratora może jednocześnie wykonywać swoje funkcje niezależnie od pozostałych podzespołów systemu, całkowicie eliminując ryzyko awarii totalnej, nawet w przypadku wielopunktowych uszkodzeń linii nadzorujących, torów komunikacji lub awarii zasilania.
W zależności od wymagań technicznych, obiektowych lub budżetowych stosuje się różne konfiguracje integratora. Sygnały sterowania i nadzoru mogą być realizowane wg różnych proporcji dzięki możliwości przenoszenia ciężaru funkcji pomiędzy trzema elementami systemu – platformą sprzętową Integral IP, sterownikami systemu SF-CONTROL oraz platformą informatyczną.
W zależności od wymagań konkretnego projektu można stosować różne konfiguracje systemu wspierające ochronę przeciwpożarową lub inne funkcje automatyki budynku. Możliwe jest zatem np. zastosowanie platformy informatycznej SIS-FIRE do wizualizacji zdarzeń i ręcznego sterowania systemami bezpieczeństwa pożarowego, a także centrali Integral IP i/lub sterownika SF-CONTROL do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
Zarówno platforma informatyczna, jak i sterowniki urządzeń przeciwpożarowych mogą być również wykorzystywane do zdalnej wizualizacji, integracji oraz zarządzania systemami znajdującymi się w obiektach rozproszonych (instalacje niezależne). Poprzez integrator SIS-FIRE możliwe jest wirtualne sieciowanie obiektów, co znacznie usprawnia nie tylko nadzór nad nimi, ale też wpływa na obniżenie kosztów obsługi i serwisu instalacji bezpieczeństwa.
Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym SIS-FIRE posiada certyfikat zgodności ITB oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Schrack Seconet Polska
ul. Domaniewska 44a, bud. Platinium V,
02-672 Warszawa
tel. 22 33 00 620 – 623 faks 22 33 00 624
warszawa@ schrack-seconet.pl
www.schrack-seconet.pl