Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu Honeywell Security Solutions: MAXPRO® Cloud

Honeywell Security Solutions: MAXPRO® Cloud

Arkadiusz Gmitrzak,
Michał Mielczarek
Zespół Honeywell PL || Security Solutions


Chmura to rozwiązanie sieciowe, które z dnia na dzień zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowników komputerów, smartfonów, aplikacji biurowych itp. Coraz śmielej wkracza do systemów zabezpieczeń.

Każdy producent z branży zabezpieczeń oferuje rozwiązanie wykorzystujące usługi w chmurze. Najczęściej mówi się o chmurze w systemach telewizji dozorowej, rzadziej o systemach sygnalizacji włamania i napadu czy systemach kontroli dostępu.
Czym zatem wyróżnia się MAXPRO Cloud? Po pierwsze, z analizy rynku wynika, że jest to prawdopodobnie jedyny produkt, który oferuje komplet rozwiązań w chmurze: telewizję dozorową, system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontrolę dostępu. Dzięki temu integracja pomiędzy urządzeniami odbywa się na zewnętrznych serwerach utrzymywanych przez firmę Honeywell. Co za tym idzie użytkownik ma gwarancję, iż jego dane nie są przetrzymywane w nieznanym „dzierżawionym” miejscu. Serwery Honeywella są zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.

Kiedy system bezpieczeństwa łączy się z twoimi interesami MAXPRO Cloud to coś więcej niż tylko system bezpieczeństwa. To także dynamiczne narzędzie biznesowe pozwalające na monitorowanie procesów w każdej lokalizacji użytkownika, niezależnie od tego, czy łączy się lokalnie, czy zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Usługa dostarcza przydatne informacje, które może wykorzystać do poprawy usług w swojej działalności. MAXPRO Cloud nie wymaga posiadania serwera lub płatnego oprogramowania. Umożliwia także sterowanie firmą z jednego interfejsu aplikacji mobilnej lub/i przeglądarki internetowej: sterowanie drzwiami, uzbrajanie systemów alarmowych, przeglądanie klipów wideo, analizę zdarzeń oraz alarmów na obiekcie. Dzięki temu użytkownik może podejmować decyzje szybciej!

Najważniejsze mieć dobre podstawy
MAXPRO Cloud to już druga odsłona chmury oferowanej przez Honeywell. W tym wydaniu silnik jest oparty na najlepszym oferowanym obecnie rozwiązaniu na rynku: Microsoft Azure. Ten popularny, znany i dobrze oceniany produkt sprawia, iż usługa już na tym etapie dostarcza wielu unikatowych rozwiązań.
Patrząc z kolei w przyszłość, można stwierdzić, iż partnerstwo w tym zakresie firm Honeywell i Microsoft będzie przynosiło coraz więcej przydatnych funkcji. Już teraz słyszy się o planach wprowadzenia różnego rodzaju analiz i mechanizmów, które jeszcze lepiej będą filtrowały dane w zależności od preferencji użytkownika.

Integrator
MAXPRO Cloud to przydatne narzędzie dla integratora, w późniejszym etapie także dla serwisanta urządzeń bezpieczeństwa. Scentralizowany system (w chmurze) umożliwia nadzorowanie zachowań poszczególnych urządzeń z jednego miejsca. Dzięki elastycznemu podejściu do uprawnień to także klient końcowy decyduje, co i w jakim zakresie będzie widoczne dla serwisanta. Serwisant może np. widzieć urządzenia na liście, natomiast nie będzie w stanie przeglądać zdarzeń i oglądać obrazów z kamery na żywo. Dzięki temu pracownicy serwisu są informowani tylko w sytuacjach, które tego wymagają.

Fot. 1. System CCTV, SSWN, SKD w zasięgu ręki – wspólny interfejs

Podłączenie urządzeń do usługi jest bardzo łatwe. Po wstępnym skonfigurowaniu rejestratora, centrali alarmowej czy kontrolera drzwi dodajemy je do chmury poprzez wpisanie adresu MAC. Jeżeli wszystkie parametry komunikacji i bezpieczeństwa połączenia są spełnione, systemy są od razu widoczne na koncie integratora. Teraz integrator może przypisać im dodatkowe globalne atrybuty i dodać je do konta użytkownika końcowego.
Posiadając tak skonfigurowany system, instalator może przystąpić do budowania scenariuszy i powiązań pomiędzy urządzeniami, tworzyć harmonogramy pracy urządzeń czy generować cykliczne raporty.

Fot 2. Dostęp przez aplikację mobilną

Klient, użytkownik końcowy
Właściciel obiektu, ochrona czy też inne osoby mające dostęp do interfejsu chmury mogą otrzymywać informacje spersonalizowane. Dla właściciela sieci restauracji czy też stacji paliw istotną informacją będzie liczba osób odwiedzających lokal. Dla właściciela kafejki internetowej – liczba osób korzystających z danego stanowiska komputerowego. Te dane mogą być w prosty i przejrzysty sposób prezentowane na pierwszej stronie po zalogowaniu w formie np. wykresu lub tabeli z danymi. Ponadto właściciel może otrzymywać raporty z różną częstotliwością na swoją skrzynkę poczty elektronicznej.

Dla ochrony, opiekuna technicznego obiektu istotne będą inne kwestie, przede wszystkim związane z bezpieczeństwem obiektu i znajdujących się w nim osób. Dzięki scentralizowanej architekturze, również w formie grafów, operator otrzyma informację o stanie systemu lub alarmach na obiektach, stanie przejść czy też kamer. Analizując przedstawione w prosty sposób dane, będzie wiedział, czy może bezpiecznie uzbroić system, czy też należy sprawdzić obiekt, udając się na miejsce osobiście lub wysyłając ekipę interwencyjną.
Opcja powiadomień wysyłanych na aplikację mobilną zapewnia też, iż każdy wybrany użytkownik zostanie powiadomiony o zdarzeniu niezależnie od tego, czy jest, czy też nie jest zalogowany do chmury.

Dostęp z każdego miejsca
Mimo że mówimy o chmurze, to ważnym aspektem jest scentralizowanie wszystkich systemów pod jednym interfejsem. Chmurę możemy porównać do popularnych systemów czy programów integrujących i wizualizujących. Ze względu na ich ograniczenia, potrzebę posiadania serwerów, odpowiednich modułów komunikacyjnych, licencji itd. nie są one jednak w stanie być tak mobilne, jak narzędzie sieciowe – chmura. MAXPRO Cloud może być przekonfigurowana w dowolnym momencie i w dowolny sposób. Jednego dnia możemy przeglądać zdarzenia np. z drzwi wejściowych (kontrola dostępu) ze wszystkich lokalizacji użytkownika, innego – najważniejszym dla nas parametrem będzie stan systemów alarmowych.

Rys. 3. Interfejs sieciowy www MAXPRO Cloud – przykłady paneli użytkownika

Dla kogo MAXPRO Cloud?
Idealnym odbiorcą MAXPRO Cloud są sieci sklepów, restauracji, stacji benzynowych czy też oddziałów jednej firmy. Interfejs aplikacji umożliwia budowanie wielopoziomowej struktury ułatwiającej orientację w obiektach, a brak ograniczeń sprawia, iż sieć można rozbudowywać bez końca. MAXPRO Cloud – dzięki takiemu podejściu – staje się idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich obiektów o rozproszonej architekturze.

Honeywell
ul. Domaniewska 39,
02-672 Warszawa
www.security.honeywell.com/ee/