Strona główna Infrastruktura krytyczna Nowoczesna ochrona obiektów infrastruktury krytycznej

Nowoczesna ochrona obiektów infrastruktury krytycznej

Duża liczba kamer i obrazów przez nie generowanych wymaga skutecznego systemu VMS, umożliwiającego również integrację z innymi sieciowymi systemami zabezpieczeń elektronicznych. Pozwala to na zarządzanie różnymi systemami w ramach jednej, spójnej sieci i umożliwia lepsze wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności kamer, głośników czy urządzeń kontroli dostępu. W ramach takiego kompleksowego systemu bezpieczeństwa można zatem zarówno chronić obiekt infrastruktury krytycznej przed dostępem niepowołanych osób, jak i nadzorować procesy operacyjne, optymalizować wydajność produkcyjną, monitorować bezpieczeństwo pracowników i w czasie rzeczywistym oceniać ryzyko wystąpienia ewentualnych wypadków
oraz im zapobiegać.

Sieciowe systemy AXIS zostały wdrożone w różnych obiektach infrastruktury krytycznej na całym świecie i przetestowane w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. W obiektach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki zastosowane rozwiązania dostosowano do obowiązujących w danym kraju przepisów bezpieczeństwa. Zaprojektowano je tak, aby obejmowały cały teren zakładu: zarówno otoczenie, jak i wnętrza poszczególnych budynków.

Konkretne korzyści i realne oszczędności

Przykładem może być elektrownia jądrowa Mochovce na Słowacji. Ze względu na jej strategiczne znaczenie dla gospodarki zasady ochrony obiektu reguluje ustawa. Kamery AXIS monitorują teren obiektu oraz przepływ ludzi i materiałów związany z budową kolejnych bloków elektrowni. W obszarach krytycznych, np. w strefach o zwiększonej radioaktywności, zastosowano specjalne kamery z ochroną przeciwwybuchową przeznaczone do pracy w skrajnie trudnych warunkach środowiskowych. Również one zostały połączone z systemami VMS i sygnalizacji włamania.

Dzięki temu można zdalnie monitorować cały proces operacyjny i w czasie rzeczywistym reagować na zdarzenia w sytuacjach krytycznych, bez ryzyka potencjalnych przestojów produkcyjnych. Przekłada się to na ogromne, liczone w setkach tysięcy euro oszczędności i pozwala zoptymalizować zarządzanie obiektem.

Z kolei międzynarodowe przedsiębiorstwo EDP Energias de Portugal, które dostarcza energię elektryczną milionom klientów w różnych regionach świata, m.in. w Brazylii, borykało się z częstymi włamaniami na tereny obiektów i kradzieżami kabli. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom Axis – sieci obejmującej kamery, radary, głośniki audio, system VMS oraz urządzenia kontroli dostępu, udało się zmniejszyć liczbę włamań o 95%, a tym samym zapobiec wielu wypadkom śmiertelnym, do których dochodziło podczas tego typu incydentów. Niedawno firma EDP została uznana za najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne w Brazylii.

Najnowsze technologie w ochronie perymetrycznej

Skuteczność ochrony obiektów infrastruktury krytycznej zapewniają najnowsze technologie. Przykładowo, w zabezpieczeniu terenu przed intruzami świetnie sprawdza się system ochrony obwodowej Axis Perimeter Defender, który umożliwia dozór perymetryczny zarówno otoczenia obiektu, poszczególnych stref, dróg wewnętrznych, jak i budynków: hal produkcyjnych, magazynów czy pomieszczeń pracowniczych. Ta technologia pozwala w czasie rzeczywistym wykrywać potencjalnych intruzów w strefie obwodowej (wzdłuż ogrodzenia) i z dużą dokładnością weryfikować szczegóły zdarzeń. Jej istotną zaletą jest również możliwość zdalnej obsługi systemu bezpieczeństwa.

Do monitorowania dużych terenów stosuje się kamery termowizyjne i tradycyjne, wizyjne. Na obszarach słabo oświetlonych lub w całkowitej ciemności wykorzystuje się również kamery wielokierunkowe z funkcją podczerwieni i panoramicznym pokryciem obszaru obserwacji. Śledzenie intruzów umożliwiają kamery PTZ, które automatycznie przybliżają obraz i podążają za wykrytymi osobami i obiektami w ruchu. Zastosowane w kamerach inteligentne algorytmy analizy obrazu informują pracowników ochrony o każdym niepokojącym zdarzeniu, wysyłając odpowiedni komunikat ostrzegawczy. Kamery z systemem IP audio umożliwiają natomiast nadawanie komunikatów, które mają na celu odstraszyć intruzów. Wszystkie te rozwiązania poprawiają zatem szczelność systemu bezpieczeństwa: minimalizują fałszywe alarmy i pozwalają ograniczyć czasochłonne rutynowe patrole.

Nowoczesne cyfrowe systemy kontroli dostępu pozwalają natomiast na inteligentne kontrolowanie wejść personelu do poszczególnych stref, obiektów czy pomieszczeń, a także wyjść. Ponadto umożliwiają zarządzanie wizytami gości mających odpowiednie uprawnienia oraz kontrolowanie pojazdów, które mogą wjeżdżać na dany teren.

Optymalizacja zarządzania obiektem i personelem

Dzięki stosowaniu zintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa można również nadzorować pracę maszyn i optymalizować zarządzanie obiektem. Możliwość wykorzystania do tego tych samych urządzeń zainstalowanych w obiekcie, które służą do ochrony przed intruzami, pozwala znacznie zredukować koszty inwestycji w system monitoringu. Ta sama kamera może bowiem jednocześnie monitorować sprawność poszczególnych urządzeń i alarmować o ewentualnych nieprawidłowościach. Technologia umożliwia zatem zdalne rozwiązywanie problemów i może skutecznie wspierać procesy konserwacji i przeglądów technicznych.

Dzięki zaawansowanym funkcjom aplikacji analitycznych można m.in. kontrolować temperaturę i ciśnienie maszyn oraz weryfikować ewentualne nieprawidłowości i podejmować odpowiednie działania, zanim dojdzie do awarii urządzenia i konieczna będzie kosztowna naprawa. Taki monitoring pozwala na zdalną obserwację temperatury krytycznej, zarówno na krótkich, jak i długich dystansach. Nowoczesne systemy wizyjne umożliwiają tworzenie stref alarmowych, z których zostanie wysłane powiadomienie, gdy temperatura osiągnie poziom wyższy lub niższy od określonych wcześniej progów.

Nowoczesny sieciowy system dozorowy może również wspomagać zarządzanie bezpieczeństwem personelu obiektu infrastruktury krytycznej. Kamery sieciowe wyposażone w inteligentne oprogramowanie analityczne są w stanie w czasie rzeczywistym weryfikować, czy na terenie zakładu przestrzegane są przepisy BHP, np. czy pracownicy noszą odpowiednią odzież ochronną.

W rzeczywistości pandemicznej systemy wizyjne mogą wspierać właścicieli w dostosowywaniu się do nowych przepisów sanitarnych. Tutaj szczególnie przydatne mogą okazać się algorytmy analizy obrazu, np. wykrywające przekroczenie wirtualnej linii, w wyniku czego natychmiast zostanie nadany komunikat audio przypominający o konieczności zachowania wymaganego dystansu społecznego czy zdezynfekowania dłoni.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl