Strona główna Rynek SECURITY smartGATE – innowacyjna usługa automatycznej kontroli procesów wjazdu i wyjazdu

smartGATE – innowacyjna usługa automatycznej kontroli procesów wjazdu i wyjazdu

Weryfikacja osób i pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z obiektu jest jednym z kluczowych zadań pracowników ochrony. Decyzje podejmowane na tym etapie wpływają na działanie przedsiębiorstwa. Automatyzacja procesu kontroli ruchu kołowego pozwala utrzymać płynność operacyjną i zapewnia wysoki stopień dokumentacji. Jest to szczególnie istotne ze względu na rosnącą liczbę zadań zlecanych pracownikom ochrony, jak również zapotrzebowanie na optymalizację.

Securitas wprowadził usługę smartGATE będącą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie segmentu logistyki na usprawnienie procesu kontroli wjazdu i wyjazdu w centrach logistycznych, wytwórczych i handlowych. Optymalizacja miała na celu usprawnienie awizacji i obniżenie kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektu i zmniejszeniu udziału ochrony fizycznej stałej.

smartGATE pozwala na zarządzanie procesem załadunków oraz oszczędza czas kierowców i spedytora. Z punktu widzenia bezpieczeństwa zapewnia szyfrowany przepływ informacji oraz kilkustopniowy proces weryfikacji kierowcy i pojazdu dzięki zastosowaniu m.in.:

  • systemu czytania tablic rejestracyjnych,
  • przyznawania losowych kodów wjazdowych o ograniczonym terminie ważności, wysyłanych za pomocą SMS na numer telefonu kierowcy,
  • czytnika dokumentów weryfikujących dane kierowcy lub transportowe,
  • zestawu audio-wideo umożliwiającego połączenie się z pracownikiem Securitas.

smartGATE został oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, łączących zalety chmury obliczeniowej i podejścia IoT. Dzięki temu ogranicza do minimum potrzebę inwestycji w rozwiązania sprzętowe pośredniczące w wymianie informacji. Algorytm systemu i modułowa konstrukcja smartGATE pozwala na dopasowanie do istniejących procesów biznesowych, zapewnia szybkie wdrożenie i zwrot z inwestycji. Dostęp do systemu z dowolnej sieci umożliwia świadczenie usługi przez pracowników ochrony będących w obiekcie, ale również w sposób zdalny przez operatorów Securitas Operation Center.

Bezpieczeństwo wymiany informacji jest zapewnione dzięki pełnemu szyfrowaniu między każdym elementem systemu, do którego dostęp jest w pełni kontrolowany i ograniczony do wybranych użytkowników. Responsywny interfejs pozwala na pracę na urządzeniach zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych bez względu na wykorzystywaną platformę. Ponadto otwarte API zapewnia integrację z systemami logistycznymi i bezpieczeństwa.

smartGATE został zaprojektowany w taki sposób, aby przyspieszyć prace administracyjne i odciążyć użytkownika. Dane są wprowadzane do systemu w sposób intuicyjny za pomocą interfejsu webowego lub aplikacji w urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu. Możliwość korzystania z wielu języków sprawia, że smartGATE jest przyjazny również dla kierowców pochodzących z różnych krajów. System może być doposażony w systemy skanowania podwozia, automatycznego ważenia lub odczytu numerów kontenerów.

Securitas Polska
Postępu 6, 02-676 Warszawa
securitas@securitas.pl