Strona główna Branże i zastosowania Nowoczesne systemy przyzywowe Schrack Seconet jako element wsparcia w opiece nad seniorami

Nowoczesne systemy przyzywowe Schrack Seconet jako element wsparcia w opiece nad seniorami

Paweł Tomaszewski


Ostanie dziesięciolecia to okres charakteryzujący się znacznym wzrostem populacji osób starszych. W obliczu rosnącej liczby seniorów w polskim społeczeństwie należy rozważyć zastosowanie szczególnych rozwiązań poprawiających komfort życia, które zniwelują problemy, jakie napotykają osoby starsze zamieszkujące w instytucjonalnych placówkach opieki.

Zwrot w kierunku nowoczesnych technologii w kontekście starzejących się społeczeństw wynika po pierwsze z szerokiego spektrum możliwości, jakie oferują, a po drugie z uwagi na efektywność kosztową – redukcji kosztów związanych z hospitalizacją lub opieką długoterminową świadczoną przez wykwalifikowany personel.

Działanie każdego domu pomocy społecznej (DPS) objęte jest Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Warto wiedzieć, że aby DPS spełniał warunki stawiane w ustawie, musi zostać wyposażony m.in. w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.

Firma Schrack Seconet, działająca na rynku polskim od ponad 30 lat (posiada ponad 6 tys. obiektów referencyjnych), oferuje certyfikowany system przyzywowy i komunikacji VISOCALL IP, system lokalizacji SecurWATCH, a także systemy sygnalizacji pożarowej INTEGRAL IP. Wyżej wymienione systemy należy stosować w DPS-ach w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pensjonariuszy. Schrack Seconet jest również producentem systemu sygnalizacji pożarowej INTEGRAL IP. Centrale sygnalizacji pożarowej Integral IP oparte zostały na wydajnej, innowacyjnej i przełomowej technologii, oferując tym samym większą elastyczność w montażu i eksploatacji.

System przyzywowy i komunikacji VISOCALL IP
Nowoczesne systemy są dziś niezbędnym elementem wyposażenia domów seniora. W tych miejscach nie brakuje osób, które mają wyraźne problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Aby im pomóc i jednocześnie zagwarantować im bezpieczeństwo, montuje się system przyzywowy, który pozwala na szybsze dotarcie z pomocą do osób, które rzeczywiście jej w danym momencie potrzebują. Systemy przyzywowe to także rozwiązania o nowoczesnej stylistyce, produkowane z materiałów przeznaczonych do stosowania w tego typach obiektach.

System VISOCALL IP bazujący na technologii IP realizuje różnorodne scenariusze opieki. W pokojach montowane są specjalne przyciski, których naciśnięcie sprawia, że wysyłany jest sygnał do miejsca przebywania personelu. Na ekranie wyświetla się informacja, z której sali nadany został sygnał − lekarz czy pielęgniarka od razu wiedzą, kto potrzebuje pomocy. Po nadaniu sygnału personel niezwłocznie może udać się do sali. System dostarcza informacje o bieżących potrzebach pacjentów, jak również pozwala na ich późniejszą analizę.

Istnieje możliwość przystosowania systemu z funkcją lub bez komunikacji głosowej, z możliwością przywołania personelu pielęgniarskiego, rozmawiania z personelem w sposób dyskretny lub głośnomówiący, także przez wszystkie osoby w pokoju w tym samym czasie, ogłaszania komunikatów o obchodach lub zagrożeniach, a także dostęp do wszystkich nowoczesnych mediów, takich jak telewizja, radio, telefon i Internet.
System optymalizuje także czas pracy poprzez zamontowanie urządzeń systemu przyzywowego w punktach pielęgniarskich, salach, gabinetach, pokojach personelu itp. Dzięki temu personel może w dowolnym czasie zarządzać przywołaniami zgodnymi z priorytetami, wyświetlić rzeczywisty opis pomieszczeń, akceptować lub przypominać o przywołaniach, a także zdalnie je kasować po zakończeniu rozmowy, ma również wgląd do aktualnych zdarzeń i lokalizacji osób na oddziale.

Szybka komunikacja i łatwość korzystania to najważniejsze cechy systemów przywoławczych, których adaptacja do istniejącej infrastruktury jest niezwykle prosta. Profesjonalne systemy przyzywowe podnoszą jakość obsługi i w znaczny sposób wpływają na koszty w przyszłości dzięki kompatybilności rozwiązań.

Systemy przyzywowe mają wiele zalet. Łatwa instalacja, a także prosta obsługa pozwala na korzystanie z nich praktycznie każdemu, nawet najbardziej schorowanym pacjentom lub osobom niepełnosprawnym. Są również niezwykle elastyczne, tzn. można je dowolnie skonfigurować lub dodać nowe funkcje, np. przywołania salowej, opiekuna − zwiększa to efektywność działania urządzeń. Dopasowując je do zmieniających się oczekiwań i potrzeb odbiorców, można zapewnić bezpieczeństwo i uwagę niemal każdej osobie. W obiektach o podwyższonym standardzie dzięki zastosowaniu technologii IP, każdy osoba może rozmawiać w tym samym czasie, a terminale pacjentów (słuchawki) mogą dodatkowo pełnić funkcję telefonu lub też za ich pomocą można słuchać i zmieniać programy radiowe.
Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci czują się bardziej bezpiecznie, warunki są bardziej komfortowe, a uniwersalność tego systemu optymalizuje czas opieki i ułatwia pracę personelowi.

SecurWATCH IP
SecurWATCH IP to obszerny system lokalizacji działający w czasie rzeczywistym (real time location system, RTLS), który niezawodnie lokalizuje osoby w niebezpieczeństwie − zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz. Najnowocześniejsza technologia zapewnia niespotykaną dotąd skuteczność. Dzięki temu interaktywnemu systemowi pensjonariusze mogą poruszać się swobodnie, jednocześnie znajdując się w niezawodnej strefie bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązanie daje także możliwość nadzorowania pacjentów w przypadku próby opuszczenia obiektu, np. z demencją, dzięki integracji z systemami lokalizacji za pośrednictwem transpondera w formie bransoletki lub zegarka na rękę, zabezpieczonych specjalnym rodzajem zapięcia, które może zostać rozpięte tylko przez opiekuna.

Integracja systemu z systemem lokalizacji zapewnia:
• zwiększone bezpieczeństwo podopiecznych dzięki opasce alarmowej na rękę, wyposażonej w opatentowane zapięcie i otwieranej za pomocą klucza magnetycznego,
• odbieranie sygnałów alarmowych z podaniem identyfikacji i lokalizacją osoby,
• lokalizację wartościowych przedmiotów w obrębie budynku,
• dokumentację wszystkich zdarzeń.

Dzięki naszemu systemowi IP i możliwości bezprzewodowego połączenia alarmowego poprawiamy poczucie bezpieczeństwa pacjenta, także w nagłych sytuacjach, takich jak upadek – osoba może wezwać pomoc przyciskiem alarmowym transpondera na ręce i wtedy opiekunowie wiedzą, kto wywołał alarm i gdzie dana osoba się znajduje.

Integracja z systemem sygnalizacji pożarowej INTEGRAL IP
Dziś na wyposażeniu domów opieki nad osobami starszymi znajdziemy nie tylko systemy przeciwwłamaniowe, przyzywowe czy monitoringu. Trudno jest myśleć o bezpieczeństwie bez uwzględnienia możliwości zaistnienia pożaru i doboru pod tym względem odpowiedniego systemu przeciwpożarowego. Nie wystarczy już samo rozmieszczenie wszelkiego rodzaju czujek czy urządzeń gaśniczych. Potrzebne jest rozwiązanie, które będzie zarządzało wszystkimi urządzeniami podłączonymi do wspólnej sieci. Taką możliwość oferują nowoczesne centrale przeciwpożarowe, które zwiększają bezpieczeństwo w razie wystąpienia pożaru.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa ochronę przeciwpożarową jako realizację przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową bądź innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie ich powstaniu i rozprzestrzenianiu się, zapewnienie sił i środków do ich zwalczania, a także prowadzenie działań ratowniczych.

Centrale przeciwpożarowe pozwalają usprawnić pracę samych urządzeń, ale też informować na bieżąco o zagrożeniach z dokładnym uwzględnieniem miejsca wystąpienia ognia i dymu. Za ich pomocą możemy sterować systemami zabezpieczeń, m.in. bramami pożarowymi, klapami oddymiającymi, ale też wyślemy informację o pożarze do odpowiednich służb. To pozwala na szybszą reakcję, a tym samym ponoszenie mniejszych strat.

Centrale pozwalają też na automatyczne bądź ręczne uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych, sygnalizatorów akustycznych i optycznych, wysterowanie systemu oddymiania, kontrolę wewnętrzną układów własnych i obwodów w urządzeniu. Dzięki temu możemy wychwycić także ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu samej centrali.

W ofercie producenta znajdziemy trzy typy centrali przeciwpożarowych o nazwach: Integral IP MXF, Integral IP CXF oraz Integral IP BXF. Dostępne są też zewnętrzne panele wskazań i obsługi, które ułatwiają pracę obsługi i strażaków, a nam umożliwiają stały wgląd do systemu poprzez korzystanie z komputera, smartfona lub tabletu.

Najważniejsze cechy wyróżniające system to niewątpliwie:
• stuprocentowa redundancja dla każdego z komponentów architektury programowej i sprzętowej central
INTEGRAL IP MX,
• możliwość pracy w sieciach kratowych i połączenie w sieci LAN (TCP/IP),
• wykorzystanie nowoczesnej technologii pętli dozorowych X-LINE o długości do 3,5 tys. m i do 250 elementów,
• rozszerzona pamięć zdarzeń do 65 tys. pozycji (10 tys. dla centrali jednopętlowej INTEGRAL IP BXF),
• pełna kompatybilność z wcześniej produkowanymi systemami – funkcjonalność obniża koszty przyszłej rozbudowy systemu,
• praca w sieci do 62496 CSP.
Schrack Seconet ma wszelkie certyfikaty, deklaracje i świadectwa dopuszczenia na oferowane systemy. Systemy są kompatybilne wstecz, co oznacza, że po wielu latach eksploatacji można rozbudować je o nowsze elementy.

W celu usprawnienia procedur związanych z ewakuacją pensjonariuszy system sygnalizacji pożarowej może dodatkowo pokazywać szczegółowe informacje o zagrożeniu pożarowym na wyświetlaczach urządzeń systemu przyzywowego i na telefonach mobilnych DECT/VoIP.

Nasze systemy są wykorzystywane w codziennej pracy personelu, jak również spełniają oczekiwania seniorów w domach opieki związane z rozszerzoną komunikacją. Od wielu lat współpracujemy z placówkami służby zdrowia, domami opieki − zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki naszej szerokiej gamie rozwiązań możemy w pełni zaspokoić dzisiejsze, a także przyszłe wymagania inwestorów.

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl