Strona główna Rozległe i rozproszone Synology spełnia potrzeby celulozowni i papierni w Archangielsku

Synology spełnia potrzeby celulozowni i papierni w Archangielsku

Archangielska celulozownia i papiernia (Archangelsk PPM) jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw przetwórstwa chemicznego drewna. To największy producent tektury falistej i jeden z liderów w produkcji celulozy w Rosji.

Zadanie

Do roku 2014 dozór wizyjny w zakładzie powierzano wykonawcy, który był odpowiedzialny za konfigurację urządzeń, modernizację i serwis. W przedsiębiorstwie brakowało przejrzystej struktury i możliwości skalowania systemu. Zostały zakupione i zainstalowane kamery i rejestratory różnych producentów. W rezultacie zakład wyposażono w zestaw urządzeń różnych marek, które nie mogły zapewnić stabilnej pracy systemu jako całości, sprawiając przy tym trudności w konserwacji.
Jednocześnie istniejący system dozoru wizyjnego nie był wyposażony w narzędzia do szczegółowego monitorowania zasobów i nie gwarantował bezpieczeństwa archiwum wideo. Wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorstwem była wymiana dotychczasowych urządzeń do rejestracji obrazu i kamer monitoringu wizyjnego.

Decyzja

Dział IT zakładu, bazując na dotychczasowych doświadczeniach w użytkowaniu urządzeń oraz dobrej współpracy z działem wsparcia technicznego firmy Synology, złożył ofertę na nowy sprzęt w celu sprawdzenia jego możliwości jako systemu rejestracji i monitoringu wizyjnego w trybie testowym.

Pozytywne wyniki testów pozwoliły działowi IT zakładu opracować i wdrożyć system rejestracji spełniający wszystkie wymagania. Podstawą obecnego systemu monitoringu wizyjnego jest zakupiony przez firmę kilka lat temu serwer RS10613xs+, który służy do przechowywania materiału wideo z 90 kamer. Kamery są połączone w sieć z wieloma urządzeniami VisualStation VS360HD, które są w polu widzenia dyspozytorów oraz operatorów i umożliwiają jednoczesne oglądanie materiału wizyjnego w czasie rzeczywistym. W razie potrzeby możliwe jest przeglądanie zapisów z archiwum nawet po kilku miesiącach.

W roku 2016 zakupiono trzy kolejne serwery RS18016xs+ umożliwiające skalowanie (rozbudowę) systemu monitoringu wizyjnego, a w 2017 r. trzy kolejne RS3617xs+ i sześć modułów rozszerzających RX1217RP. Wszystkie urządzenia są używane wyłącznie na potrzeby systemów dozoru wizyjnego i telewizji przemysłowej, testowane są też inne funkcje już zakupionych produktów firmy Synology. Obecnie zainstalowano ponad 500 kamer.

System monitoringu wizyjnego służy do monitorowania procesów produkcyjnych i działa w następujący sposób. Sygnał z około 90 kamer zainstalowanych w różnych warsztatach produkcyjnych przesyłany jest do serwerów RS3617xs+ i RS18016xs+, a następnie dystrybuowany do VisualStation VS960HD, VS360HD. Dostęp do obrazów z kamer jest ograniczony prawami użytkownika, tj. dyspozytor jednego warsztatu ma dostęp do kamer zainstalowanych tylko w swoim warsztacie. Na terenie przedsiębiorstwa istnieje sześć takich systemów.

Korzyści

Rzetelność i niezawodność archiwum
W wyniku wymiany sprzętu firma otrzymała niezawodne i odporne na uszkodzenia rozwiązanie do przechowywania dużej ilości materiału wideo.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie dzięki dostępowi z przeglądarki
Aplikacja Surveillance Station umożliwia scentralizowane zarządzanie wszystkimi kamerami i serwerami, również z poziomu przeglądarki, znacznie upraszczając administrowanie systemem.

Obsługa kamer różnych producentów w ramach tego samego systemu dozoru wizyjnego
Wcześniej były to rozwiązania różnych producentów, wymagające ciągłego monitorowania wersji i wszechstronnej kompatybilności, dziś obrazy ze wszystkich kamer zakładu są przesyłane na serwery Synology za pomocą Surveillance Station.

W razie dodatkowych pytań czy chęci bezpłatnego przetestowania rozwiązań Synology zapraszamy do kontaktu: pl_sales@synology.com 

Synology
Grafenberger Allee 295,
40237 Düsseldorf, Niemcy
www.synology.com/pl-pl/