Strona główna HoReCa Technologie, które robią wrażenie na bank

Technologie, które robią wrażenie na bank

Zapewnienie bezpieczeństwa zawsze było dla branży bankowej kluczową kwestią. Instytucje finansowe wymagają rozwiązań na najwyższym poziomie, gwarantujących sprawne reagowanie na zdarzenia. Zastosowanie systemów monitoringu wizyjnego w bankach jest standardem od wielu lat, jednak obserwowanie obrazów z wielu kamer jednocześnie oraz należyte reagowanie na sytuacje alarmowe i wszelkie nietypowe zachowania jest ograniczone możliwościami percepcji pracownika ochrony. Powodowało to niejednokrotnie opóźnioną reakcją lub przeoczenie zdarzenia, co może mieć nieodwracalne skutki finansowe.

Hikvision, jako wiodący producent systemów telewizji dozorowej (CCTV/VSS) oraz wielu innych systemów podnoszących poziom bezpieczeństwa we wszelkiego rodzaju obiektach, z dumą oferuje kompletne rozwiązanie, które nie tylko poprawia bezpieczeństwo w trakcie codziennych operacji, ale też stale buduje zaufanie klientów. Rozwiązania Hikvision mają zastosowanie nie tylko w oddziałach banków, ale również w bankomatach, transporcie pieniędzy, jak również w scentralizowanych i lokalnych centrach monitoringu.

Mimo rosnącej popularności bankowości cyfrowej i nowych technologii finansowych tradycyjne oddziały banków wciąż zajmują ważne miejsce w życiu przeciętnego konsumenta. Świadczą usługi o wysokiej wartości, które klienci wolą realizować tylko w kontakcie osobistym z pracownikiem banku. Są to głównie pożyczki, kredyty hipoteczne, inwestowanie w produkty finansowe, otwieranie pierwszego rachunku bieżącego i tak dalej.

Poczucie bezpieczeństwa w banku jest sprawą kluczową dla klientów, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo osobiste, jak i złożone depozyty. To właśnie pomagają osiągnąć technologie Hikvision.

Jednym z pierwszych rozwiązań, jakie w dobie wciąż niestety szalejącej pandemii COVID-19 możemy spotkać tuż przed wejściem do każdego oddziału bankowego, jest wyświetlacz wskazujący aktualną liczbę osób w obiekcie, z informacją, czy jest możliwe wejście do środka bez łamania aktualnych ograniczeń. Zastosowanie ma tutaj kamera licząca przebywające wewnątrz banku osoby, z pominięciem pracowników obsługi, których – dzięki technologii rozpoznawania twarzy – system wychwytuje i pomija w obliczeniach. Zaraz po wejściu do środka napotykamy kamerę termowizyjną do pomiaru temperatury ciała z dokładnością ±0,2°C. Jeśli w polu jej widzenia pojawi się osoba, której temperatura przekracza wcześniej ustawioną wartość, jest w stanie zaalarmować obsługę.

Wspomnianą już technologię rozpoznawania twarzy w kamerach Hikvision ochrona obiektu wykorzystuje do natychmiastowego wychwycenia wejścia osoby niepożądanej, umieszczonej na tzw. czarnej liście. Zastosowana technologia, dzięki sprawnemu przeszukiwaniu nagrań i wskazaniu zdjęcia lub stop-klatki tej osoby, znacznie przyspiesza pracę pracowników ochrony. Wyszukiwanie nagrań możliwe jest też na podstawie charakterystycznych cech, np. przybliżony wiek, kolor skóry, włosów, ubrań czy innych. Wynikiem wspomnianych możliwości jest lista nagrań, na których interesująca nas osoba występuje, nie ma więc konieczności przeszukiwanie całego zarejestrowanego materiału wizyjnego, a jedynie wskazanych fragmentów.

W bardzo podobny sposób realizowana jest obserwacja okolicy banku. Materiał wizyjny jest zapisywany z uwzględnieniem rozpoznawania cech ludzi, a także cech charakterystycznych samochodów, takich jak numery tablic rejestracyjnych, marka, kolor itd. Również w tych zastosowaniach rozpoznanie pojazdu znajdującego się na czarnej liście lub w strefie, w której nie powinien się znajdować, czy też stojącego tam zbyt długo może automatycznie poinformować obsługę i uruchomić śledzenie.

W przypadku kamer zewnętrznych największe wrażenie na użytkownikach systemu robią technologie AcuSense oraz ColorVu, dzięki którym pracownicy ochrony obserwują obraz w kolorze, ze wszystkimi szczegółami, nie tylko w dzień przy dobrym oświetleniu, ale również w nocy, nawet przy całkowitej ciemności. Co ważne, ochrona jest informowana jedynie w sytuacjach niewłaściwych zachowań spowodowanych przez człowieka i/lub samochód. Alarmu nie wzbudzają takie zdarzenia, jak wtargnięcie zwierzęcia, ruch liści, drzew, cieni czy np. ostre światło padające bezpośrednio w obiektyw.

Technologie zaszyte we współczesnych kamerach mają wiele dodatkowych możliwości analitycznych, m.in. analizowanie długości kolejek. Czas oczekiwania ma zazwyczaj niekorzystny wpływ na wrażenia klientów, dlatego kamery monitorujące w czasie rzeczywistym wysyłają powiadomienia, gdy w kolejce jest zbyt wiele osób i należy np. uruchomić drugą kasę. Ponadto menedżerowie mogą sprawdzać dane dotyczące kolejek w celu oceny pracy pracowników i śledzenia wydajności.

Każda transakcja, która ma miejsce w banku, jest ważna i musi być ewidencjonowana. Zastosowanie rozdzielczości 4K w kamerach standardowych oraz jeszcze wyższej w modelach specjalistycznych zapewnia prawidłowe rejestrowanie szczegółów transakcji i przechowywanie ich w celu sprawdzenia w razie potrzeby. Doposażenie kamery w kartę SD gwarantuje zarejestrowanie materiału nawet po zerwanej komunikacji z rejestratorem.
Same urządzenia odpowiedzialne za nagrywanie i ewentualne późniejsze odtwarzanie zapisanego materiału dowodowego mają szereg funkcji gwarantujących ich ciągłą pracę, począwszy od bardzo stabilnego oprogramowania, poprzez zastosowanie technologii RAID (nadmiarowa macierz niezależnych dysków), po zastosowanie redundantnego rejestratora.

Wysoki poziom bezpieczeństwa jest zawsze priorytetem dla banków, dlatego również systemy kontroli dostępu nie pozostają w tyle za szybko rozwijającą się telewizją dozorową, umożliwiając zabezpieczenie wejścia do strefy zamkniętej na wiele różnych, powiązanych ze sobą metod identyfikacji. Należą do nich przede wszystkim rozpoznawanie cech biometrycznych, np. twarzy lub odcisków palców, powiązane np. z danymi na karcie zbliżeniowej i dodatkowo z wpisaniem właściwego kodu dostępu. Połączenie kilku technologii uwierzytelniania gwarantuje wejście jedynie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, a obraz i cała operacja zostają zarejestrowane przez system.

Rozwój sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych technologii nadzoru umożliwia bankom zbieranie wiarygodnych materiałów wideo do celów śledztwa, gromadzenie informacji na potrzeby świadomych decyzji biznesowych oraz usprawnianie procesów w celu skutecznego zarządzania oddziałami. Rozwiązania Hikvision maksymalizują wykorzystanie systemu bezpieczeństwa – zapewniają nie tylko bezpieczne środowisko, ale także przydatne narzędzia usprawniające biznes. Skorzystaj z najbardziej zaawansowanych technologii i maksymalizuj bezpieczeństwo, wydajność i zaufanie do banku w szybko zmieniającej się erze cyfrowej.

Hikvision Poland
ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
https://www.hikvision.com/pl/