Strona główna Raporty Branża zabezpieczeń elektronicznych w 2022 r. Analiza rynku wg regionów

Branża zabezpieczeń elektronicznych w 2022 r. Analiza rynku wg regionów

William Pao
asmag.com


Ameryka Północna – ostrożny optymizm,
ale i niepewność po COVID

Rynek zabezpieczeń security w Ameryce Północnej odnotował wzrost inwestycji po pandemii, ponieważ wiele firm wznowiło wstrzymane wcześniej projekty. Jednocześnie problemy charakterystyczne dla rynku amerykańskiego zmusiły użytkowników do zwiększenia nakładów na zapewnienie ochrony. Źródłem niepewności natomiast pozostają kwestie związane z łańcuchem dostaw i inflacją, co może mieć wpływ na rozwój w najbliższym czasie.

Ameryka Północna poniosła ogromne straty w szczycie pandemii, teraz obserwuje się powrót do normalnych działań. Według danych z września br. średnia liczba dziennych zachorowań spada. Ponownie otwierane biura i wznawiane projekty wpływają na ożywienie branży ochrony.

– W ostatnim roku branża zabezpieczeń wprowadziła wiele usprawnień i generalnie zmierza w dobrym kierunku. Znów są organizowane targi i imprezy, klienci odbywają spotkania w biurach, a producenci realizują swoje cele w zakresie przychodów. Wprawdzie w łańcuchu dostaw nadal występują problemy, to pojawia się światełko w tunelu – powiedział Jeff Ross, dyrektor ds. marketingu w ACRE Americas.
– W regionie Ameryki Północnej nastąpiło osłabienie popytu na technologie zabezpieczeń. Na początku pandemii obserwowaliśmy przesunięcie środków finansowych z ochrony na inne potrzeby przedsiębiorstw. Teraz widzimy, że użytkownicy końcowi chcą zabezpieczać swoje obiekty za pomocą najnowszej technologii – stwierdził Adam Lowenstein, dyrektor ds. zarządzania produktami w i-PRO Americas.

COVID-19 wpłynął na zmianę sposobu myślenia wielu użytkowników w Ameryce Płn. o niezbędnych do przeprowadzenia inwestycjach. Firmy skupiły się na cyfryzacji i zdalnych/hybrydowych modelach pracy.

– Wciąż jeszcze odczuwamy skutki pandemii, zwłaszcza wpływ pracy w domu i związane z tym otwarcie na komunikację w sieci. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo, ale w ramach tych wdrożeń nastąpił przyspieszony zwrot w kierunku łączności mobilnej i dostępności zdalnej, wymuszony blokadami podczas lockdownu, a także powolnym powrotem do biur – ocenił Charles Pitman, kierownik ds. marketingu produktów w firmie Genetec.

Najszybciej rozwijające się sektory i technologie

Zapotrzebowanie na systemy zabezpieczeń są widoczne w wielu sektorach.

– Nadal rośnie zapotrzebowanie na integrację systemów zabezpieczeń na różnych rynkach wertykalnych, po części związane z konsekwencjami pandemii, i wdrażanie innowacji technologicznych, z naciskiem na transformację cyfrową. Chociaż wszystkie sektory rynku zanotowały wzrost, w Convergint zauważyliśmy, że był on znacznie większy na rynkach finansowym, opieki zdrowotnej, w instytucjach rządowych, centrach danych i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej – powiedział Mike Mathes, wiceprezes wykonawczy Convergint.

Jeśli chodzi o technologię, w obszarze security nadal dominują analiza wizyjna i rozwiązania w chmurze. Nastąpił znaczny wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi i mobilnymi, szczególnie w odniesieniu do systemów kontroli dostępu i zarządzania wizją (VMS).

– Wiele organizacji dostrzega, że tradycyjne rozwiązania lokalne (on-premise) mogą być kosztowne w utrzymaniu, trudne do aktualizacji i czasochłonne w zarządzaniu. Przejście do chmury i oferty mobilnej wzmacnia infrastrukturę organizacji, oszczędza koszty i pozwala na osiągnięcie większego poziomu bezpieczeństwa – stwierdził J. Ross.

Niedobory wyzwaniem i szansą

Mimo znacznej poprawy na rynku północnoamerykańskim utrzymujące się zagrożenia mogą osłabić perspektywy wzrostu. Wśród nich są problemy z zachowaniem płynności łańcucha dostaw, które nękają cały świat. To one stanowią test na zdolność dostawców do zapewnienia towarów na czas pomimo niedoborów komponentów i problemów logistycznych.

– Zakłócenia w łańcuchu dostaw były niekorzystne dla wszystkich. Jednak firma i-PRO w wielu przypadkach była w stanie złagodzić je dzięki własnej fabryce i strategii niepolegania w tak dużym stopniu na dostawach podstawowych podzespołów od dostawców elektroniki – ocenił A. Lowenstein. – Produkty wysyłamy drogą powietrzną zamiast morską, aby maksymalnie skrócić czas realizacji zamówień. Wprowadziliśmy też usługę Quick Delivery Service z 24-godzinnym terminem dostawy kluczowych modeli, aby umożliwić naszym partnerom realizację wymagań projektowych w odpowiednim czasie.

Problemy związane z dostawami wywołały również pozytywne efekty.

– Zakłócenia w łańcuchu dostaw, których doświadcza świat, zachęciły firmy do uniezależniania się od towarów z jednego źródła. Myśląc przyszłościowo, szukają rozwiązań o otwartej architekturze, które gwarantują im większy wybór i elastyczność dostosowaną do potrzeb i bieżącej dostępności – skomentował Charles Pitman.
– Ograniczenia w łańcuchu dostaw spowodowały, że klienci zamiast stosować tradycyjne podejście, są bardziej elastyczni i otwarci na ocenę, instalację i zarządzanie alternatywnymi rozwiązaniami. Producenci czytników kart i kart KD również doświadczają dużych opóźnień ze względu na ograniczoną podaż chipów mikroprocesorowych i innych surowców. Sytuacja ta powoduje szybsze przystosowanie i przejście na mobilne systemy uwierzytelniania wykorzystujące smartfony – dodał Mike Mathes.

Kwestie dotyczące łańcucha dostaw ściśle wiążą się z inflacją i obserwowanym wzrostem cen różnych produktów, w tym systemów zabezpieczeń.

– Wszystkie gałęzie produkcji doświadczają wzrostu cen z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, inflacji i innych czynników zewnętrznych. Ze względu na wzrost kosztów w ostatnim roku uczestnicy łańcucha dostaw byli zmuszeni do podniesienia cen, a niektórzy dostawcy i resellerzy nie mogli sami zrekompensować podwyżek – powiedział J. Ross.
– Niektórzy producenci zabezpieczeń podnieśli ceny swoich produktów o 10–20% w obu Amerykach. Inni ograniczyli swoje programy rabatowe. Dla i-PRO, mimo że dotknął nas skokowy wzrost kosztów frachtu lotniczego, nie podnieśliśmy cen. Naszym zamiarem jest utrzymanie stabilnych cen i zaabsorbowanie dodatkowych wydatków do czasu, gdy rynek ustabilizuje się po pandemii. To część zobowiązania wobec naszych resellerów, aby mogli rozwijać biznes i mieć optymalną ofertę dla klientów – podkreślił Adam Lowenstein.

Co czeka nas w 2023 r.

W Ameryce Północnej w roku 2023 sytuacja nadal będzie niepewna.

– Przewiduje się, że rynek obu Ameryk będzie rósł do końca 2022 r., co wpłynie na zwiększenie przychodów. W 2023 r. rynek północnoamerykański jednak spowolni z powodu większej niepewności gospodarczej – stwierdził Charles Pitman z firmy Genetec. Mimo to rynkowi gracze wyrażają ostrożny optymizm. Wyzwania pozostają, ale bezpieczeństwo wciąż jest priorytetem, zwłaszcza w takim kraju jak USA. Tu kwestie bezpieczeństwa i ochrony są przedmiotem największej troski: w 2022 r. miały miejsce dziesiątki incydentów z udziałem broni. Najpoważniejszym z nich była strzelanina w szkole średniej w Uvalde w Teksasie, w której zginęły 22 osoby.

– W 2023 r. rynek zabezpieczeń w Ameryce Północnej powinien nadal rosnąć. Stymulatorem wzrostu będą zarówno pandemia, jak i postęp technologiczny oraz coraz większa liczba krytycznych zagrożeń mających miejsce w 2022 r. Bezpieczeństwo pozostanie najwyższym priorytetem we wszystkich sektorach, natomiast ważne, aby liderzy biznesu i Security Managerowie szukali możliwości wdrożenia, integracji lub modernizacji systemów zabezpieczeń w celu optymalizacji ochrony. Mogą np. zwrócić się do ekspertów, którzy pomogą im to osiągnąć szybko i skutecznie – zauważył Mike Mathes.

EMEA – pogłębiające się niedobory
i obawy związane z recesją

Rok 2022 był dla rynku zabezpieczeń w regionie EMEA ogólnie dobry. Odnotowano wzrost, który ma być kontynuowany w przyszłym roku, jednak niedobory dostaw, inflacja i wojna w Ukrainie wpływają na niepewność i zwiększają ryzyko. Branża, dzięki różnym pozytywnym czynnikom, jednak dobrze sobie radziła w tym roku.

– Pod względem generowanych przez naszą firmę przychodów region EMEA był drugi po Azji. Odnotowaliśmy duży wzrost w sektorach telekomunikacyjnym i użyteczności publicznej. Sektor naftowo-gazowy pozostaje oczywiście silny, ponieważ cena ropy naftowej odbiła po krachu w 2020 r. Popyt w regionie EMEA pozostaje wysoki, dlatego w 2023 r. planujemy kolejne inwestycje w tym regionie – powiedział Mark Horton, wiceprezes Bandweaver Technology.

– Na początku 2022 r. problemem w niektórych krajach nadal był COVID-19, natomiast od końca lutego niepewność na rynkach wywołała wojna w Ukrainie. Stało się jasne, że bezpieczeństwo – fizyczne i cyfrowe – jest coraz częściej tematem kluczowym, a firmy działające na tym rynku mogą liczyć na dobre perspektywy wzrostu – stwierdził Thomas Lausten, dyrektor generalny Mobotix.

Wpływ COVID-19 na bezpieczeństwo

W regionie EMEA osłabł wpływ COVID-19, jednak wnioski po 3-letniej pandemii mają obecnie głęboki wpływ na bezpieczeństwo. Sektor zabezpieczeń technicznych w tym regionie poradził sobie z konsekwencjami obostrzeń pandemicznych i prawdopodobnie szybciej niż inne porównywalne sektory odrobi zaległości. Mimo to można zaobserwować pewne zmiany w strategii bezpieczeństwa po wyciągnięciu wniosków.

– Większy nacisk kładzie się na raportowanie w czasie rzeczywistym i konwergencję danych. Zainteresowaniem cieszą się też rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ponieważ użytkownicy końcowi starają się ograniczyć wymóg zaangażowania operatora w zdarzenia alarmowe. Celem jest również zastąpienie tradycyjnej siły roboczej systemami zabezpieczeń – podkreślił Mark Horton.
– Nie jest przesadą, że COVID-19 ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie ludzi, a to przekłada się na wzrost nakładów na systemy zabezpieczeń. Zespoły ochrony, by wspomóc wysiłki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego w czasie pandemii, zaczęły traktować priorytetowo analitykę wideo, taką jak liczenie zajętych miejsc czy mierzenie odległości między osobami – wyjaśnił Uri Guterman, szef działu produktów i marketingu w Hanwha Techwin Europe.

Technologie i rynki wertykalne

Pod względem technologicznym w regionie EMEA nadal dominowały sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo.

– W 2022 r. w regionie EMEA wiele organizacji zaczęło stosować sztuczną inteligencję i powiązane z nią głębokie uczenie oraz uczenie maszynowe. Specjaliści do spraw bezpieczeństwa coraz lepiej ją poznali, staje się ona podstawą pakietów technologii bezpieczeństwa. To ekscytujące, ponieważ AI nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale także dostarcza informacji potrzebnych do usprawnienia ich funkcjonowania. Większa dokładność i świadomość sytuacyjna, pewniejsze przewidywanie to tylko niektóre zalety, jakie może zaoferować analityka wizyjna wspomagana AI – powiedział Uri Guterman.
W Mobotix uważamy, że cyberbezpieczeństwo i AI są głównymi czynnikami wzrostu rynku. Dostrzegliśmy, jak ważna jest odporność infrastruktury na cyberataki. Z kolei rozwiązania oparte na AI otwierają zupełnie nowe możliwości przekładające się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. To przekonuje rynek – ocenił Thomas Lausten.

Jeśli zaś chodzi o rynki wertykalne, handel detaliczny okazał się wytrzymały. Wobec słabnącej pandemii sprzedawcy ponownie otworzyli sklepy i poradzili sobie z większą liczbą klientów.

– Nadal dobrze prosperowały duże uniwersytety, zwłaszcza że zagraniczni studenci wracają do kampusów, a liczba przyjęć rośnie. Duże korporacje, bankowość, centra danych i organizacje typu blue chip wdrażają programy zmian, modyfikując i konsolidując zajmowaną powierzchnię lub wykorzystując istniejące systemy zabezpieczeń elektronicznych i BMS, zapewniające analitykę biznesową, dane i wgląd np. w zajętość budynku, zużycie energii, zdrowie i bezpieczeństwo – Ali Enser, dyrektor generalny Reliance High-Tech., wymienił sektory, które wykazały się odpornością.

Na Bliskim Wschodzie szczególnie dużą odpornością wykazała się bankowość.

– W tym regionie zaobserwowaliśmy utrzymujący się wysoki popyt w sektorach bankowym i finansowym. Organizacje inwestowały w unowocześnienie swoich możliwości w zakresie zarządzania materiałem wizyjnym, przechowywania danych i scentralizowanego monitorowania zgodnie z surowymi standardami regulacyjnymi, które stymulowały rynek przez ostatnie cztery lata, m.in. regulacjami SAMA (Saudi Central Bank) – stwierdził Dennis Choi, GM IDIS Middle East & Africa. – Nasz największy klient bankowy w Królestwie Arabii Saudyjskiej kontynuował modernizację nowo nabytych oddziałów, tradycyjnych systemów ATMS, jak również bankomatów mobilnych, które są ważne dla tak wielu konsumentów.

Wyzwania

Na rynku EMEA na bezpieczeństwo i przyzwyczajenia użytkowników wpływają problemy z łańcuchem dostaw, wojna w Ukrainie i rosnące koszty związane z pogłębiającą się inflacją. Niedostateczne dostawy były i są poważnym wyzwaniem dla graczy z branży security.

– Ograniczenia związane z COVID-19 spowodowały spadek produkcji i doprowadziły do zamknięcia portów w Chinach, a to utrudniło pracę dostawcom, którzy polegają na komponentach tam produkowanych – wyjaśnił James Min, MD IDIS Europe. – Najpoważniejsze braki dotyczyły mikrosterowników (MCU), co ograniczyło dostawy rejestratorów i produktów wymagających procesorów. Przepływ towarów został również zakłócony przez rosnące koszty surowców i podzespołów oraz wyższe koszty energii, a także niedobór siły roboczej w produkcji i logistyce.
– Niektórzy producenci kamer i urządzeń kontroli dostępu realizowali zamówienia w terminie od 6 do 12 miesięcy! W niektórych przypadkach produkty te można zastąpić, ale nie zawsze. Problemy z dostawami w większości zmalały latem, ale niektóre znaczące opóźnienia istnieją nadal, dotykają głównie liderów branży – powiedział Ali Enser.
– Generalnie niedobór chipów wpłynął na każdy produkt w naszym portfolio. Rynek potrzebował czasu, aby podnieść się po COVID-19, mnóstwo fabryk w Chinach dotknęły powtarzające się w zeszłym roku blokady, dostawy były opóźnione, a konflikt w Ukrainie mocno uderzył w odbudowujący się rynek globalny – skomentował Tomáš Vystavěl, Chief Product Officer w 2N. – Na szczęście sytuacja się poprawia. To nie tylko zasługa dostawców komponentów. Producenci tacy jak my zainwestowali znaczne środki w badania i rozwój, przeprojektowanie produktów ze swojego portfolio. Zrobiliśmy to po to, aby zamiast elementów niedostępnych na rynku wykorzystać te, które są dostępne, i zapewnić rozsądny czas realizacji.

Kraje EMEA również dotyka inflacja powodująca wzrost kosztów gazu, energii, żywności, czynszów i kredytów hipotecznych. To może mieć wpływ na rynek security.

– We wszystkich branżach występują presje inflacyjne wpływające na koszty surowców i energii. Niektórzy z większych producentów mogą zaabsorbować część tych kosztów, więc nie ma ogromnego wzrostu cen ich produktów. Problem ten można usunąć dzięki zwinności firmy, zakupowi materiałów w ilościach hurtowych oraz możliwości przeprojektowania w przypadku znacznego wzrostu cen surowców – zauważył Uri Guterman.

Zapowiedź na następny rok

Oczekuje się, że w przyszłym roku tendencja wzrostowa będzie kontynuowana. Tomáš Vystavěl ma nadzieję, że wzrost będzie co najmniej taki sam jak przed pandemią COVID-19.

– Impulsem do wzrostu będzie stosowanie technologii zdalnego dostępu. Jednak nie wszyscy są gotowi na odejście od RFID. Odpowiedzią mogą być czytniki wielotechnologiczne, łączące dwie lub nawet trzy technologie kontroli dostępu w jednym urządzeniu: Bluetooth, RFID, klawiatura – podkreślił.

John Davies także spodziewa się wzrostu w regionie EMEA w 2023 r., choć mniejszego niż w tym roku ze względu na ekonomiczne skutki wyższych kosztów utrzymania i rosnące ceny energii.

– TDSi przewiduje 15-procentowy wzrost, który odzwierciedla stałą tendencję na rynku. W Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej będzie on związany z kontynuowaniem modernizacji starszych budynków i infrastruktury, które wymagają uwspółcześnienia i wyposażenia w nowoczesne rozwiązania zabezpieczeń – ocenił.

Można oczekiwać, że rynek na Bliskim Wschodzie także wypadnie dobrze.

– Europa obawia się zbliżającej się recesji, która może mieć wpływ na turystykę i podróże biznesowe w całym regionie. W Turcji zauważa się inne podejście – słaba lira pobudza turystykę, a turyści tłumnie odwiedzają plaże oraz zabytki kultury, jedzą słynne na całym świecie potrawy tureckiej kuchni oraz wybierają się na zakupy do tętniących życiem dzielnic handlowych i na historyczne bazary. To stymuluje popyt na nowoczesny dozór wizyjny w sektorze handlu detalicznego i hotelarstwie – powiedział Dennis Choi. – Królestwo Arabii Saudyjskiej planuje jedne z najbardziej ekscytujących i ambitnych projektów infrastrukturalnych na świecie, jednocześnie sporo inwestując w mniejsze programy w sektorach hotelarskim, handlu detalicznego i bankowym oraz w zamówienia rządowe. Podobnie jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie są prowadzone nowe, przełomowe projekty wielofunkcyjne, z adaptacją AI na dużą skalę.

Jednak wciąż jest za wcześnie, aby zakładać, że wszystko przebiegnie gładko, biorąc pod uwagę, że wspomniany negatywny wpływ będzie nadal osłabiać szanse wzrostu na rynku zabezpieczeń w regionie EMEA.

– W skali całego kraju zaobserwowaliśmy wzrost cen o ok. 10%. Niektórzy producenci podnieśli ceny nawet o ponad 15%. Powodem był niedobór chipów, wzrost kosztów pracy, spiętrzony popyt przekraczający podaż, inflacja, wzrost cen energii i kosztów surowców. Nie spodziewamy się, że będą się one utrzymywać w dłuższej perspektywie, ale stanowią aktualne i realne zagrożenie – skomentował Ali Enser.

James Min przypomina, że mimo początkowego negatywnego wpływu pandemii rynki w Europie szybko się dostosowały i uodporniły. Jednak nie należy lekceważyć czekających zagrożeń gospodarczych.

– Istnieje możliwość dużej recesji, ponieważ gospodarki zmagają się z wyższymi cenami energii, zakłóceniami dostaw, presją inflacyjną i zmniejszoną siłą nabywczą konsumentów. Wiele będzie zależało od wyniku wojny w Ukrainie oraz od tego, czy rządy i banki centralne będą w stanie utrzymać skuteczną, wspólną reakcję na liczne napięcia, jakie ona powoduje – zauważył J. Min.

Azja – projekty w infrastrukturę inteligentnych miast stymulują wzrost

Rynek zabezpieczeń w Azji, tak jak cała gospodarka azjatycka, osiągnął w 2022 r. dobre wyniki, chociaż różnią się one w zależności od regionu. Większość krajów cieszyła się dwucyfrowym wzrostem, co w dużej mierze miało związek z inicjatywami rządowymi dotyczącymi rozbudowy infrastruktury oraz inteligentnych miast.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w tym roku Azja, jako całość, ma odnotować wzrost PKB na poziomie 4,9%. W ramach regionu zaawansowane gospodarki azjatyckie mają wzrosnąć średnio o 2,7%, natomiast rynki wschodzące – o 5,4%.
Te inwestycje pozytywnie wpłynęły na rynek security w całym regionie.

– Po kilku latach pandemii w 2022 r. rynek zabezpieczeń nabrał tempa, gdy złagodzono ograniczenia w podróżowaniu i reżimie sanitarnym – powiedział Tony Wang, dyrektor generalny Convergint APAC.

Z kolei rynek security w Malezji w 2022 r. odnotował znaczną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim.

– Spodziewamy się ciągłego wzrostu o co najmniej 30%. Od czasu blokady większość naszych klientów zainwestowała w nowe sklepy i logistykę, magazyny, co zapewnia nam bardzo potrzebną sprzedaż – skomentował Ian Foo, dyrektor ds. rozwoju biznesu w malezyjskiej firmie Melectron.

Następstwa COVID słabną

Chociaż COVID-19 nadal stanowi problem zdrowotny w Azji, jego wpływ na rynek security maleje po ponownym otwarciu firm i wznowieniu projektów.

– W okresie pandemicznych blokad negatywny wpływ wynikał przede wszystkim z braku możliwości wdrożenia i instalacji systemów. Jednak po otwarciu popyt odbił się od dna – powiedział Aditya Khemka.

Ian Foo twierdzi, że skutki COVID-19 będą odczuwalne w minimalnym stopniu, ponieważ większość rynków została otwarta.

– Na naszą sprzedaż wpływają użytkownicy końcowi i projekty średniej klasy. Kiedy zachodzi taka potrzeba, klienci są skłonni inwestować w bezpieczeństwo – ocenił.

Należy jednak zauważyć, że rośnie zakres cyberzagrożeń, a Azja nie jest tu wyjątkiem.

– Cyberprzestępcy są coraz bardziej aktywni, stosują bardziej zaawansowane narzędzia i najnowsze technologie – zauważył Amit Kulkarni, EVP of Cybersecurity w Allied Digital.
– Większość kadry zarządzającej sądzi, że jej organizacje są odpowiednio przygotowane na cyberatak. Incydenty cybernetyczne zagrażają każdej firmie. Dlatego zespoły do spraw bezpieczeństwa muszą być gotowe do reagowania na nie, odzyskiwania i przywracania systemów tak szybko, jak to możliwe, aby zminimalizować szkody wynikające ze zdarzeń cybernetycznych.

Projekty z zakresu infrastruktury i smart city

Kluczowym czynnikiem wzrostu rynku security w regionie jest rozwój inteligentnych miast i inwestycje w infrastrukturę. Wśród godnych uwagi projektów infrastrukturalnych i smart city w Azji są obecnie: faza pierwszej linii 21 metra w Szanghaju, Hai Lang LNG Gas Power Center w Wietnamie oraz projekt inteligentnej autostrady M4 w Australii.

Indie również mają swój udział w projektach, które mogą przynieść korzyści dla branży zabezpieczeń technicznych.

– Indie koncentrują się na ambitnych projektach inteligentnych miast i stymulowaniu rozwoju infrastruktury transportowej, co oznacza, że wszystkie te nowe inwestycje wymagają instalacji kamer dozorowych. To zwiększy obroty na naszym rynku – podkreślił Aditya Khemka. – Również wiele samorządów stanowych w Indiach uczestniczy w projektach, inwestując w urządzenia do miejskich systemów monitoringu wizyjnego, aby podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Przykładowo zarządzający Telanganą koncentrują się obecnie na monitoringu ulic Hyderabadu, najbardziej monitorowanego dziś miasta na świecie.

Ceny i łańcuchy dostaw

Problem zaburzeń globalnego łańcucha dostaw dotknął również Azję. Zaobserwowano tu braki produktów i wzrost cen urządzeń systemów zabezpieczeń. Na szczęście sprzedawcy i dostawcy wykazali się odpornością i elastycznością, aby utrzymać się na rynku.

– Problem z ciągłością łańcucha dostaw miał znaczący wpływ na branżę security w całym regionie APAC i nadal stanowi duże wyzwanie. Co więcej, dotyczy nie tylko niedoboru
podzespołów i urządzeń, ale także trudności w zakresie logistyki. To wyzwanie dla producentów i usługodawców – stwierdził Tony Wang. – Aby osiągnąć lepsze wyniki, w Convergint staramy się przyjąć podejście proaktywne, kładziemy nacisk na współpracę międzyregionalną, szeroką komunikację i zarządzanie ekosystemem.
– Im większy popyt na urządzenia systemów zabezpieczeń, tym poważniejszy niedobór chipsetów. Ze względu na zaburzenia dostaw wzrost cen jest sprawą naturalną. Ceny naszych produktów staraliśmy się utrzymać na tyle, na ile możemy, ale nie jesteśmy w stanie wchłonąć kosztów w całości – wyjaśnił Ian Foo. – Mamy szczęście, ponieważ udało nam się złożyć olbrzymie zamówienia na komponenty pod koniec 2021 r., jeszcze przed wzrostem cen. To ratuje nasz bilans.
– Problemy dotyczące niewystarczających dostaw urządzeń IT oraz cyberbezpieczeństwa utrzymywały się w 2022 r. i prawdopodobnie przedłużą się do 2023 r. Chipsety i półprzewodniki były trudne do kupienia, co spowodowało opóźnienia w dostawach, niekiedy nawet o ponad 400 dni. Było też wiele innych kwestii, np. ograniczenie pracy chińskich firm. Z powodu problemów logistycznych wzrosły ceny frachtu, powodując, że producenci podnieśli cenę rynkową – podkreślił Amit Kulkarni. – Wygląda na to, że sytuacja będzie się stopniowo poprawiać, ale nadal pozostaje mnóstwo zaległości z poprzednich zamówień, których realizacja może zająć nawet 8–10 miesięcy.

Dominuje optymizm

Jeśli chodzi o rok 2023, rynek security w Azji jest postrzegany z optymizmem.

– Spodziewam się wzrostu w branży zabezpieczeń w całej Azji Południowo-Wschodniej i Indiach, ponieważ na tych rynkach klienci korporacyjni nadal inwestują i się rozwijają. Oceania i Japonia również odnotują wzrost – powiedział Tony Wang. – Na rynku zabezpieczeń w regionie APAC w 2023 r. przewiduję ogólną średnią stopę wzrostu na poziomie 20–25%, ale będzie się ona znacznie różnić na poszczególnych rynkach wertykalnych. Wzrost będzie wynikiem popytu, inwestycji w duże projekty infrastruktury krytycznej i nadrabiania zaległości w projektach odłożonych lub opóźnionych z powodu pandemii.
– Szybki wzrost, którego obecnie doświadcza branża security, będzie kontynuowany w najbliższej przyszłości. Dzięki szerszemu wykorzystaniu systemów i zwiększonemu popytowi w segmencie konsumenckim oraz dużym inwestycjom w infrastrukturę będziemy mogli utrzymać prognozowane tempo wzrostu branży na poziomie 20% – zauważył Aditya Khemka.
– Na całym rynku malezyjskim tak długo, jak będą otwierane nowe firmy, będzie istniał popyt na produkty security. Wraz z wprowadzeniem technologii 5G w Malezji obserwujemy wzrost zapotrzebowania na systemy o wyższej specyfikacji. Ale nadal potrzebujemy młodego pokolenia użytkowników, które zaakceptuje wszystkie nowe gadżety technologiczne, ponieważ stanowią one nowy rynek – zauważył Ian Foo.

Zobacz pozostałe raporty Security 50:
Badanie dojrzałości i przydatności technologii w roku 2022
Security 50 – największe firmy branży security na świecie
Kontrola dostępu i telewizja dozorowa – kondycja globalnego rynku w 2022 roku
Badania rynku i komentarze branży
Badanie dojrzałości i przydatności technologii w roku 2022