Strona główna Raporty Kontrola dostępu i telewizja dozorowa – kondycja globalnego rynku w 2022 roku

Kontrola dostępu i telewizja dozorowa – kondycja globalnego rynku w 2022 roku

Firmy na całym świecie powoli podnoszą się po pandemii. Pomimo poważnych napięć geopolitycznych i ograniczeń w łańcuchu dostaw rok 2022 należy uznać za udany – klienci ponownie uruchomili projekty i wznowili zakupy.

Kontrola dostępu w 2022 r.
– trendy będą się utrzymywać

Pandemia COVID-19 w latach 2020–21 nadwerężyła kondycję przedsiębiorstw. Choć udało się złagodzić kryzys spowodowany obostrzeniami sanitarnymi, to pojawiły się kolejne problemy, m.in. zaburzenia w łańcuchu dostaw, niedobór chipów i poważne napięcia geopolityczne, które sprawiły, że rynki stały się niestabilne.

– Ameryka Północna poniosła ogromne straty w szczycie – Dormakaba działała w trudnym środowisku biznesowym w roku finansowym 2021/22 – powiedział Mirko Meier-Rentrop, Deputy VP ds. komunikacji zewnętrznej grupy w fimie Dormakaba. – Pozytywną stroną był niespodziewanie wysoki popyt we wszystkich regionach, dzięki czemu firma zamknęła rok ze wzrostem zamówień i nadrobieniem zaległości. Znalazło to odzwierciedlenie w silnym wzroście o 7,7%.

Niestabilność na świecie

Mirko Meier-Rentrop wskazał kilka czynników, które nadal oddziałują na środowisko makroekonomiczne. Utrzymujące się w kilku krajach blokady związane z pandemią uderzyły szczególnie w Chiny ze względu na ich strategię zero-COVID. Problemy z łańcuchem dostaw miały wpływ na produkty elektroniczne z wysoką marżą, na które zamówienia nie mogły być realizowane z powodu braku komponentów. Z kolei niedobór siły roboczej zaszkodził projektom budowlanym.

– Zakłócenia w łańcuchu dostaw i tendencje inflacyjne niespodziewanie nasiliły się od marca br., po wybuchu wojny w Ukrainie – stwierdził Mirko Meier-Rentrop. – Dormakaba zareagowała dość szybko, zwiększając ceny, aby zrównoważyć inflację. Jednak zawsze pojawia się luka pomiędzy gwałtownie rosnącymi kosztami produkcji a ceną sprzedaży, co może mieć wpływ na wynik.

Skutki wojny w Ukrainie i przyspieszonej inflacji widać również w wielkości PKB. Według OECD (Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju) w pierwszym i drugim kwartale roku finansowego 2021/22 produkt krajowy brutto w krajach G20
zanotował wzrost kwartał do kwartału odpowiednio o 1,9 i 1,3%. W trzecim kwartale stał się widoczny wpływ napięć geopolitycznych, wartość PKB w głównych gospodarkach rozwiniętych i wschodzących zmniejszyła się do 0,7%.

Niedobór chipów i niepewność łańcucha dostaw

Na całym świecie notuje się niedobór mikrochipów. Hanchul Kim, dyrektor generalny firmy Suprema, zauważył, że w związku z eksportem produktów i usług do ponad 140 krajów wyzwaniem dla firmy jest radzenie sobie z zaburzeniami w łańcuchu dostaw i zwiększonymi kosztami surowców.

Kierownictwo innych firm potwierdza tę opinię, ale jednocześnie wskazuje, że nowe okoliczności stworzyły również inne możliwości dla przedsiębiorstw.

– Globalny niedobór chipów w 2022 r. był głównym wyzwaniem dla wielu branż, w tym naszej – stwierdził Devin Love, starszy dyrektor ds. produktów software’owych w firmie Allegion. – Pojawiają się też nowe możliwości, np. firmy i właściciele budynków rekonfigurują sposób wykorzystania swoich przestrzeni, aby zachować prywatność zapewnianą podczas pracy z domu, a jednocześnie zaoferować przestrzeń do współpracy w biurach i spotkań face to face, których ludzie oczekują.

Wyzwania dla użytkowników końcowych

W ciągu ostatniej dekady sektor kontroli dostępu fizycznego i mobilnego rozwinął się w szybkim tempie, zwłaszcza w okresie pandemii. Prabhuraj Patil, dyrektor handlowy ds. rozwiązań KD w Azji Południowej w firmie HID Global, wskazał, że z punktu widzenia klienta wyzwania dotyczą podatności na zagrożenia i dostosowania się do życia po pandemii. Niektóre z tych zmian na rynku i nowe możliwości zostały uwzględnione w ostatnim badaniu HID New State of Access Control Report Underscores Growing Demand for Future-Proof Mobile Solutions.

– Na bezpieczeństwo i wygodę wskazywało ponad 1000 respondentów na świecie – powiedział Prabhuraj Patil. – W tym samym badaniu 40% ankietowanych stwierdziło, że największym wyzwaniem jest ochrona przed lukami w zabezpieczeniach, natomiast możliwość sprawnego wydawania i cofania poświadczeń tożsamości wybrało 37%. Ponadto problemem, przed jakim staje wiele firm w wyniku hybrydowego modelu pracy i zespołów zdalnych, jest kwestia administrowania poświadczeniami kontroli dostępu.

Tendencje w popycie konsumenckim

Pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła, ale ryzyko zachorowania znacznie się zmniejszyło. Światowa Organizacja Zdrowia zasugerowała jej bliski koniec. Choć konsumenci mogą to uznać za sygnał oznaczający powrót do normalnego życia i pracy, ich podejście do funkcjonowania rynku znacznie się zmieniło.

Popyt na rozwiązania bezkontaktowe trwa mimo osłabienia pandemii

Rynek wydaje się podnosić i akceptować wiele zmian, jakie wprowadzono wraz z pandemią. Przykładowo w ciągu ostatnich dwóch lat normą stało się stosowanie rozwiązań bezdotykowych. Obecnie rynek nie wykazuje chęci powrotu do starszych technologii, np. identyfikacji za pomocą odcisków palców.

– Wszystkie regiony odzyskują siły po pandemii, więc biznes wraca na właściwe tory. W sektorze kontroli dostępu podczas COVID-19 popularnością cieszyły się rozwiązania bezdotykowe. Gdy weszliśmy w erę postcovidową, zapotrzebowanie wzrosło, ponieważ uwidoczniły się ich niezaprzeczalne zalety. Bezkontaktowa KD obejmująca rozpoznawanie twarzy, kody QR, kody kreskowe i technologie dostępu mobilnego jest wygodniejsza, dokładniejsza i szybsza, a ponadto zapewnia higienę – stwierdził Hanchul Kim.

Świadomość nowych technologii

Z chwilą ożywienia na rynku zostały wznowione duże projekty, które firmy wstrzymały podczas pandemii. Klienci byli zainteresowani rozwiązaniami biometrycznymi i bezdotykowymi, zwłaszcza rozpoznawaniem twarzy.

– Popyt na dostęp mobilny rośnie w regionach znanych z tego, że szybko przyjmują nowe technologie. Zwiększonemu zapotrzebowaniu nasza firma mogła sprostać dzięki doświadczeniu w dostosowywaniu się do szybko zmieniających się rynków i potrzeb klientów w połączeniu z reputacją producenta najbardziej zaawansowanych rozwiązań biometrycznych i dostępu mobilnego – wyjaśnił H. Kim z Supremy.
– Rynek kontroli dostępu przeżywa ożywienie. Coraz większą wartość mają informacje o tym, jak są wykorzystywane oferowane przestrzenie i jak skonfigurować bezproblemowy dostęp dla wszystkich mieszkańców, najemców i pracowników – stwierdził Devin Love.

Klienci stają się bardziej świadomi dobrych praktyk w kontroli dostępu i tego, jak w pełni wykorzystać bogactwo oferowanych możliwości nowych technologii. Devin Love zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami dostępu mobilnego.

– Większym zainteresowaniem cieszy się mobilne poświadczanie tożsamości, choć branża dopiero poznaje potencjał, jaki technologia ta może zaoferować, np. w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni – powiedział.

Z kolei Prabhuraj Patil zauważył, że mimo wielu wyzwań rynek stopniowo przenosi swoje zainteresowanie na nowe technologie, które pomogą złagodzić ryzyka i zapewnić bezpieczne miejsca pracy.

– To stwarza wielką szansę dla graczy takich jak my. W świetle tego zapotrzebowania mieliśmy pozytywny odzew ze strony naszych lokalnych klientów na kluczowe innowacje, takie jak HID Mobile Access, czytniki następnej generacji HID Signo, kontrolery HID Aero i technologia Seos Credential – ocenił.

Czynniki wpływające na popyt

Według Hanchula Kima wraz z ożywieniem gospodarki po pandemii COVID-19 rynki ponownie się otwierają, wzrosło zapotrzebowanie na nowe standardy bezpieczeństwa, takie jak zbliżeniowe potwierdzanie tożsamości, a także na wzmocnienie bezpieczeństwa rozwijających się firm oraz wymianę przestarzałych systemów.

Podobne spostrzeżenia ma Mirko Meier-Rentrop z firmy Dormakaba, która nie narzeka na popyt na większości swoich rynków. W roku finansowym 2021/22 miała wiele zamówień.

– Niestabilna sytuacja geopolityczna nie powinna przesłonić fundamentalnych trendów w branży, które pozostają niezmienione w stosunku do okresu sprzed pandemii COVID-19 i nadal będą stymulować rozwój techniczny i handlowy Dormakaby – stwierdził Mirko Meier-Rentrop, wymieniając pięć głównych czynników, które jego zdaniem dynamizują popyt.

 1. Wzrost poziomu dobrobytu
  Potrzeba bezpieczeństwa i ochrony charakteryzująca klasę średnią w krajach rozwiniętych stanie się normą w większej liczbie miejsc na świecie.
 2. Zmiany demograficzne
  Średnia długość życia rośnie, co oznacza, że instytucje i domy prywatne coraz częściej potrzebują rozwiązań „bez barier”, które nie utrudnią seniorom przemieszczania się.
 3. Globalizacja
  Większość ludzi na świecie żyje w miastach, a infrastruktura staje się bardziej złożona, co wymaga zaawansowanych rozwiązań wspierających płynny przepływ ludzi.
 4. Potrzeba bezpieczeństwa
  Budynki i tereny powinny być zarówno łatwo dostępne, jak i zabezpieczone przed zagrożeniami. Spełnienie tych połączonych potrzeb w sposób skuteczny i wygodny wymaga kompleksowego rozwiązania w zakresie kontroli dostępu.
 5. Technologia
  Technologia wpływa na każdy aspekt rynku zabezpieczeń, od cyfryzacji i kanałów dystrybucji po łączenie produktów w sieć w ramach Internetu rzeczy. Klienci oczekują, że ich doświadczenia zawodowe związane z kontrolą dostępu powinny się płynnie integrować z ich osobistymi środowiskami/urządzeniami cyfrowymi (np. smartfonami).

– Tych pięć trendów wpływa na wszystko, co robi Dormakaba – od strategii, przez rozwój produktów, po marketing i sprzedaż. Oczekujemy, że kontrola dostępu i uwierzytelnianie na wszystkich rynkach wertykalnych zostaną wzmocnione z uwzględnieniem adaptacyjności, wszechstronności i ochrony zdrowia – powiedział M. Meier-Rentrop.

Główne sektory zwiększające popyt na kontrolę dostępu
Specyfika rynku postcovidowego sprawiła, że w 2022 r. niemal wszystkie sektory gospodarki zaczęły notować wzrost. Firmy ponownie uruchomiły projekty komercyjne, które były wstrzymane przez prawie dwa lata, natomiast rządy zaczęły inwestować w rozwój infrastruktury w celu pobudzenia gospodarek i oferowania udogodnień technicznych.

Projekty komercyjne

Wzrost popytu w segmencie budownictwa komercyjnego i ekspansja w sektorze przemysłowym pomogły firmom odzyskać pozycję na rynku. Wraz ze stabilizacją działalności branży turystycznej odżyły inne powiązane z nią sektory, takie jak hotelarstwo.

– Wzrost w obu Amerykach wiąże się z ożywieniem na rynku budownictwa komercyjnego w USA (szczególnie w zakresie renowacji i modernizacji) oraz odpornością krajów Ameryki Łacińskiej – ocenił M. Meier-Rentrop. – W regionie Azji i Pacyfiku dynamiczny wzrost zanotowano w największych jego państwach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania dostępu bezdotykowego. Ich sprzedaż np. w Hongkongu w okresie 2021/22 zwiększyła się o ok. 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Odnotowano dwucyfrowy wzrost w zakresie okuć drzwiowych, systemów wejściowych, systemów noclegowych i systemów kluczy mechanicznych.

W Chinach większa liczba projektów komercyjnych, takich jak lokale na wynajem, z nadwyżką zrekompensowała negatywne skutki lockdownów i inne problemy na rynku mieszkaniowym. Na świecie dostrzeżono duże znaczenie centrów danych, co pobudziło zapotrzebowanie na wyższej klasy, skuteczne systemy zabezpieczeń na potrzeby tego sektora.

– Ilość przesyłanych i przechowywanych danych podczas pandemii COVID-19 znacznie się zwiększyła, gdyż z powodu lockdownu działano głównie online – podkreślił Hanchul Kim. – Sytuacja wymagała zatem zwrócenia większej uwagi na odpowiednie zabezpieczenie centrów danych, w związku z czym firmy zabezpieczające je zaczęły wdrażać więcej terminali kontroli dostępu Supremy.

Budownictwo mieszkaniowe i edukacja

Sytuacja ekonomiczna sprawia, że rośnie zainteresowanie rozwiązaniami kontroli dostępu także w budownictwie mieszkaniowym. Devin Love zwrócił uwagę, że popyt w tym sektorze pobudza m.in. niedobór przystępnych cenowo mieszkań. Z kolei fundusze rządowe pozwoliły szkolnictwu wyższemu i innym organizacjom instytucjonalnym na inwestycje w infrastrukturę

– W ujęciu ogólnym czynniki długoterminowe, z możliwością rekonfiguracji wynajmowanej przestrzeni włącznie, podtrzymują popyt komercyjny, a elektroniczna kontrola dostępu zyskuje akceptację nie tylko w ochronie perymetrycznej obiektów – dodał Devin Love.

Edukacja jest obszarem, gdzie zapotrzebowanie na rozwiązania dostępu mobilnego rośnie.

– Większość studentów korzysta ze smartfonów. Dostęp mobilny z potwierdzeniem tożsamości za pomocą smartfonu ułatwia im dostęp do obiektów na terenie kampusu. – Kim Hanchul potwierdził opinię D. Love’a.

Lotniska i infrastruktura krytyczna

Według Mirko Meiera-Rentropa wzrost w Europie i Afryce będzie kontynuowany dzięki silnemu portfelowi zamówień i rosnącej liczbie projektów na głównych rynkach. Do takich należą m.in. duże kontrakty Dormakaba z Avinor na dostawę bramek samoobsługowych, korytarzy jednokierunkowych i powiązanych usług dla wszystkich norweskich portów lotniczych, a także z REWE Group w Austrii, krajowej sieci supermarketów.
Hanchul Kim stwierdził, że firmy z branży naftowej i gazowej również wykazały duże zainteresowanie systemami kontroli dostępu w celu poprawy bezpieczeństwa. Może to być spowodowane problemami z dostawami z Rosji.

David Thean, dyrektor generalny na Azję w Gallagher Security, dodał, że obserwuje wzrost liczby nowych projektów budowlanych w porównaniu z trzema ostatnimi latami, aczkolwiek nieco poniżej oczekiwań, przypuszczalnie z powodu obaw o możliwą globalną recesję.

– Największy popyt odnotował sektor rządowy ze względu na modernizację infrastruktury i szybszą urbanizację – powiedział D. Thean.

Rynek integracji systemów w 2022 r.

Mirko Meier-Rentrop ocenił, że integracja systemów jest znacznie łatwiejsza ze względu na nowoczesne API. Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na wdrażanie rozwiązań dla klientów i utrzymanie ich przez cały okres użytkowania.

– Z tego powodu, zwłaszcza w przypadku ograniczeń COVID-19, większą uwagę zwraca się na rozwiązania pozwalające na zdalne podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności serwisowych oraz nadzór. Wraz z coraz bardziej odczuwalnym brakiem specjalistów poszukiwane są rozwiązania ułatwiające pracę. Integratorzy są więc zainteresowani rozwiązaniami najbardziej efektywnymi, łatwymi we wdrażaniu i umożliwiającymi zdalną obsługę – powiedział M. Meier-Rentrop.

Hanchul Kim stwierdził, że usługi dostosowane do potrzeb klienta są obecnie głównym trendem wśród integratorów systemów.

– Ponieważ korporacyjne systemy IT konsoliduje się w celu uzyskania efektywności, wymagają one integracji dostosowanej do konkretnych potrzeb. Suprema stale rozszerza partnerstwo z innymi firmami, takimi jak Genetec, aby zapewnić zintegrowane usługi.

Zakłócenia łańcucha dostaw i zwiększone zapotrzebowanie na systemy zintegrowane miały wpływ również na firmy zajmujące się integracją. Systemy IT stają się coraz bardziej przystępne, a integratorzy bardziej obeznani z informatyką. Lista interesariuszy rośnie, ponieważ cyberbezpieczeństwo lokuje się na szczycie wymagań klientów. Branża spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zarówno fizycznego, jak i logicznego.

– Niedobory dostaw wpłynęły na integratorów, skłaniając ich do przyjęcia nowej technologii i znalezienia innych sposobów na wykonanie zadania – powiedział Prabhuraj Patil. – Konwergencja bezpieczeństwa fizycznego i logicznego w dalszym ciągu należy do ważnych kierunków rozwoju, a większa elastyczność w świadczeniu pracy, czyli praca w sposób rozproszony, uwypukliła potrzebę zarządzania ludźmi i miejscem.

David Thean podkreślił, że wielu integratorów próbuje nadrobić dwuletnie zaległości w podróżach do klientów i działaniach face to face. Są w stanie wrócić do prowadzenia działalności poprzez kontakty osobiste, co jest jedynym trwałym sposobem budowania relacji biznesowych.

– Spora grupa integratorów inwestuje w marketing i uczestniczy w targach i wystawach w Azji – ocenił.

Branża odbija się od dna

Pomimo wyzwań branża kontroli dostępu jest na drodze do odzyskania równowagi. Dla większości dostawców rozwiązań i integratorów priorytetem jest powrót do działalności sprzed pandemii, kiedy klienci interesowali się nowymi rozwiązaniami.

Telewizja dozorowa w 2022 r.
– popyt i wyzwania rosną

Po około 24-miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią rok 2022 był pracowity dla firm zajmujących się telewizją dozorową. Uruchomiono wiele projektów wstrzymanych z powodu obaw o zdrowie i życie, klienci wznowili inwestycje, co pobudziło popyt na rynku.
– Odnotowaliśmy wzrost wywołany wzmożonym zapotrzebowaniem na rynku – powiedział Ray Mauritsson, prezes Axis Communications. – Ożywienie po pandemii jest tu kluczowym czynnikiem.

Ale pandemia nie była jedynym tego powodem. Na popyt wpłynął również rozwój technologiczny, zapewniający klientom większe poczucie bezpieczeństwa i wygodę.

– Sektor monitoringu wizyjnego kontynuował wzrost w roku 2022 – stwierdził Charles Pitman, Product Marketing Manager w firmie Genetec. – Klienci są zadowoleni z posiadania urządzeń i systemów połączonych w sieć, coraz częściej szukają sposobów na uproszczenie konserwacji systemu, mając jednocześnie zdalny dostęp do danych.

Wyzwania do pokonania

Zwiększony popyt nie oznacza jednak braku wyzwań. Większość firm z obszaru dozoru wizyjnego nadal musi sobie radzić z różnymi problemami, w tym z zaburzeniami w łańcuchu dostaw, niedoborami układów scalonych i innymi wiążącymi się z tym niedogodnościami.

Brak komponentów

Zakłócenia w łańcuchu dostaw i niedostępność komponentów były jednym z największych wyzwań, z jakimi w 2022 r. musiały się zmierzyć firmy na świecie. Chociaż niedobór chipów wydaje się obecnie ustępować, branża nadal zmaga się z zaległościami.

– Podobnie jak wiele innych organizacji, wciąż stoimy przed wyzwaniami spowodowanymi utrzymującymi się skutkami pandemii, czyli z globalnymi niedoborami komponentów i zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Chociaż ta sytuacja nie jest wyjątkowa dla Axis, uświadomiła nam problemy, z jakimi musieliśmy sobie poradzić – wyjaśnił Ray Mauritsson. – Zrewidowaliśmy podejście do projektowania i wytwarzania naszych produktów, a w miarę ożywienia na rynkach i poprawy w łańcuchach dostaw obserwujemy systematyczny wzrost.

Wychodzenie z blokad

Proces wychodzenia z pandemii nie przebiegał jednakowo na wszystkich rynkach. W wielu częściach świata ograniczenia w podróżowaniu i przywracanie działalności handlowej przebiegały w różnym tempie. Niektóre kraje, np. Chiny, nadal zachowują reżim, co powoduje, że firmy podejmują działania z opóźnieniem.

– Niestabilność rynku, problemy z łańcuchem dostaw i niedobory siły roboczej sprawiły, że w niepewnej sytuacji znalazły się inwestycje w infrastrukturę w zakresie systemów zabezpieczeń – ocenił Charles Pitman. – A wolniejszy niż oczekiwano powrót do biura spowolnił duże projekty i nowe budowy.

Czynniki pobudzające popyt

Pandemia, która zmusiła ludzi do pozostania w domach, pozwoliła z innej perspektywy spojrzeć na korzyści płynące z technologii operujących na danych wizyjnych, zwłaszcza w połączeniu z AI i analityką. Wykorzystanie systemów VSS do celów wykraczających poza zabezpieczenia jest obecnie bardziej popularne.

Korzyści z AI i analityki

Więcej klientów jest obecnie świadomych mocy analityki i tego, jak jej wykorzystanie może pomóc ich firmom. Niższe koszty, zwiększona wydajność i lepsza ochrona oferowane przez algorytmy przemawiają do nich bardziej niż reaktywne urządzenia zabezpieczające z poprzedniej epoki.

– W minionym roku wprowadzano różne projekty prywatne i publiczne, z założenia wymagające dozoru – powiedział Charles Pitman. – Wiele firm zwraca się ku rozwiązaniom analityki wizji, żeby wzmocnić bezpieczeństwo obiektu, uzyskać nowe dane czy rozwiązać nietypowe problemy. Wiele projektów wdrożeniowych przeprowadzono w związku z udostępnieniem takich technologii, jak uczenie maszynowe i głębokie uczenie, o dużym potencjale do automatyzacji procesów, które jednocześnie dostarczają operatorom informacji biznesowych.

Wykorzystanie analityki do analizy danych wizyjnych przyczyniło się do jej rozwoju w kierunku ułatwienia i ekonomicznego wdrożenia na szeroką skalę. Stało się to możliwe dzięki dostawcom, którzy skupiają się na wydajności zasobów sprzętowych i oferują bardziej precyzyjne sterowanie przebiegiem analiz w ustalonych odstępach czasu lub harmonogramach zamiast w sposób ciągły.

Nieodłączny popyt

Ray Mauritsson uważa, że zwiększone zapotrzebowanie to naturalna kolej rzeczy, ponieważ klienci stają się bardziej świadomi zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Interesują się zaawansowanymi rozwiązaniami monitoringu wizyjnego, które zapewniają lepszą ochronę i większe poczucie bezpieczeństwa.

– Po pierwsze, na naszym rynku od lat utrzymuje się wzrost popytu stymulowany głównie przez zwiększone zainteresowanie technologiami zabezpieczeń we wszystkich sektorach. Nie miała na niego wpływu pandemia, chociaż blokady i problemy z łańcuchem dostaw na krótko zaburzyły sprzedaż Axis – powiedział Ray Mauritsson. – Po drugie, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na technologie innowacyjne. Zawsze szczyciliśmy się tym, że jesteśmy w czołówce innowacji technologicznych, a wraz z tym przychodzi zwiększone zapotrzebowanie na nasze produkty.

Główne branże pobudzające popyt

Niełatwo wskazać branże, które obecnie rozwijają się szybciej niż inne. Firmy realizują nowe i stare projekty we wszystkich sektorach.

– Trudno wskazać jeden sektor z największym popytem i wzrostem, ponieważ tak wiele z tego, co oferujemy, może być szeroko stosowane w wielu inwestycjach – podkreślił Ray Mauritsson. – Obserwujemy wzrost we wszystkich głównych sektorach.

Charles Pitman powiedział, że Genetec obserwuje wzrost w wielu sektorach, szczególnie w transporcie publicznym i przemyśle. Raport KPMG wskazuje, że 2022 zapowiada się jako rok możliwości, ponieważ świat uczy się na doświadczeniach i dąży do odbudowy odporności, wytrzymałości i równowagi. Ponieważ COVID-19 znacząco wpłynął na życie ludzi, zachowania konsumenckie również się zmienią.

– To będzie również rok niepewności, gdyż pojawiają się nowe wyzwania, a oczekiwania społeczne nadal się zmieniają, gdy uczymy się żyć w świecie z (nie po) COVID-19. Liderzy infrastruktury mają okazję fundamentalnie zmienić naszą wspólną ścieżkę rozwoju w zakresie polityki klimatycznej, społecznej i zarządzania – podano w raporcie KPMG.

Zmiany dla integratorów w 2022 r.

Pandemia przemodelowała sposób działania wielu firm. Integratorzy systemów nie mogli wówczas pracować w terenie z powodu ograniczeń. Obecnie natomiast już nie muszą, ponieważ wraz ze zmianami preferencji klientów zmienił się też charakter ich pracy.

Urządzenia połączone w sieci

Pojawienie się Internetu rzeczy (IoT) i lepsza integracja zapewniły większy zwrot z inwestycji. Pandemia sprawiła, że klienci stali się bardziej świadomi korzyści płynących z takich funkcji, jak zdalne monitorowanie.

– Dążenie do przyłączenia do sieci nigdy nie było bardziej odczuwalne – zauważył Ch. Pitman. – Znalezienie sposobów na ograniczenie do minimum prac konserwacyjnych wykonywanych na miejscu i zmniejszenie obciążenia pracowników spowodowały, że klienci poszukują ścieżek do chmury zarówno bezpośrednio, jak i za pomocą zarządzanych urządzeń, co pozwala zdjąć część obowiązków z wewnętrznych zespołów IT.

Efektywność kosztowa

Klienci stają się coraz bardziej wrażliwi na koszty i poszukują sposobów na zdalne monitorowanie lub konfigurowanie systemów oraz ograniczenie zarówno przemieszczania się, jak i wynagrodzenia związanego z pracami serwisowymi wykonywanymi na miejscu. Od integratorów systemów oczekują, że skupią się na usługach o wartości dodanej, a nie na podstawowej instalacji i konserwacji. Rozwój oprogramowania i algorytmów pozwala integratorom sprostać tym wymaganiom.

Bezpieczeństwo cybernetyczne i analityka to priorytet
Ray Mauritsson zwrócił uwagę, że zainteresowanie klientów analityką i lepszym zabezpieczeniem przed cyberatakami ma znaczący wpływ na działalność integratorów.

– Funkcjonalność AI poprawiająca wydajność analityki jest czynnikiem pobudzającym popyt. Również, choć nie jest to nowy trend, rośnie zapotrzebowanie na silniejsze i bardziej zaawansowane poziomy cyberochrony. Możliwość oferowania produktów i rozwiązań o najwyższych standardach cyberbezpieczeństwa staje się kluczowym czynnikiem dla nas i dla naszych partnerów – podkreślił.

Wyzwania po pandemii

Podczas gdy obawy o ograniczenia w łańcuchu dostaw i niedobór chipów nękały branżę w 2022 r., firmy z obszaru telewizji dozorowej większości wracają do stanu sprzed pandemii. Po trwającej około dwóch lat przerwie klienci dokonują zakupów, stymulując popyt na rynku.

Przed branżą wciąż stoi sporo wyzwań z perspektywy zarówno dostawcy, jak i integratora. Firmy będą musiały sprostać wymaganiom klientów, oferując rozwiązania innowacyjne i usługi dostosowane do potrzeb. Powinny też zapewnić większy zwrot z inwestycji.

Zobacz pozostałe raporty Security 50:
Badanie dojrzałości i przydatności technologii w roku 2022
Security 50 – największe firmy branży security na świecie
Branża zabezpieczeń elektronicznych w 2022 r. Analiza rynku wg regionów
Badania rynku i komentarze branży
Badanie dojrzałości i przydatności technologii w roku 2022