Strona główna Raporty Badania rynku i komentarze branży

Badania rynku i komentarze branży

Najnowsze statystyki,
analizy trendów i prognozy rynkowe firm badawczych i stowarzyszeń

Główne trendy na rynku zabezpieczeń technicznych w 2023 r.

Owen Kell
Memoori


Swoimi spostrzeżeniami na temat trendów, które będą kształtować branżę zabezpieczeń technicznych w nadchodzącym roku, dzieli się Owen Kell, Senior IoT & Security Analyst w firmie badawczej Memoori.

Napięcia geopolityczne i handlowe

Czołowi chińscy giganci z sektora dozoru wizyjnego stają się coraz bardziej zależni od rynków zagranicznych. Hikvision i Dahua Technology pod względem ogólnych przychodów utrzymali dominującą pozycję z silnym wzrostem sprzedaży zagranicznej w pierwszej połowie 2022 r. i przychodami w wysokości ponad 16,7 mld USD w 2021 r.

Ich potencjalny wzrost jest jednak zagrożony przez słaby popyt wewnętrzny (w dużej mierze ze względu na efekt domina z powodu coraz bardziej kontrowersyjnego podejścia rządu chińskiego zero-COVID i wynikające z tego blokady głównych miast), w połączeniu z utrzymującymi się napięciami handlowymi między Chinami a Zachodem oraz słabnącymi globalnymi perspektywami gospodarczymi.

Napięcia związane z łamaniem praw człowieka oraz wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi są powodem zmian legislacyjnych, kolejnych sankcji i barier handlowych, które w znacznym stopniu zakłóciły przepływ zarówno urządzeń, jak i kluczowych podzespołów niezbędnych do wprowadzania rozwiązań innowacyjnych, a także zdolność ich producentów do sprzedaży swoich wyrobów.

Ponadto ogłoszone niedawno przez rząd USA restrykcje eksportowe nałożone na czołowych projektantów układów scalonych – firmy NVIDIA i AMD – ograniczą Chinom możliwość stosowania opłacalnych zaawansowanych rozwiązań o dużej mocy obliczeniowej, niezbędnych do zachowania konkurencyjności w dziedzinie technologii widzenia komputerowego (computer vision) i przetwarzania AI.

Restrykcje dotyczące sprzedaży chińskich produktów na określonych segmentach rynku (lub wręcz całkowity zakaz sprzedaży technologii danej firmy) obejmują większy zasięg nie tylko w USA, ale także w krajach zachodnich. Napięcia geopolityczne i handlowe zapewne będą się pogłębiać.

Producenci układów scalonych w Państwie Środka nie są w stanie osiągnąć wydajności zaawansowanych układów NVIDIA i AMD, toteż w celu odtworzenia mocy obliczeniowej chińscy badacze AI mogą być zmuszeni do powrotu do stosowania wielu układów z niższej półki.

AI staje się głównym nurtem

Po kilku latach obietnic i szumu wokół AI stosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej opłacalne. Tempo zmian w ciągu ostatnich 12 miesięcy było nadzwyczaj szybkie. Poza tym wciąż są prowadzone prace badawcze.

Nastąpiła duża poprawa pod względem szybkości i dokładności rozwiązań uczenia maszynowego w praktycznych zastosowaniach w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem, m.in. w wieloelementowym rozpoznawaniu twarzy, przetwarzaniu na krawędzi sieci obrazów z kamer dozorowych, analityce dźwięku oraz robotyce/dronach. To spowodowało, że obecnie silne algorytmy AI w kilku obszarach znacznie przewyższają możliwości człowieka.

Wysoko zaawansowana AI wymaga wprawdzie znacznej mocy obliczeniowej i zdolności przetwarzania, jednak połączenie możliwości przetwarzania w urządzeniu na brzegu sieci i elastycznego dostępu do coraz większych zasobów obliczeniowych w chmurze sprawia, że jej jest łatwiej dostępna.

Trwa wyścig pomiędzy dostawcami w zakresie integracji funkcjonalności nowej generacji, które są oparte na sztucznej inteligencji, z aplikacjami przeznaczonymi dla użytkowników końcowych w sposób ułatwiający dostępność, zwiększający użyteczność i ułatwiający stosowanie w codziennych scenariuszach bezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu zastępuje operatora systemu bezpieczeństwa w wykonywaniu pewnych zadań, a interpretację danych, która wcześniej wymagała udziału człowieka, obecnie obsługują algorytmy.

Dzięki automatyzacji procesów zarządzanie bezpieczeństwem jest łatwiejsze. W przypadku pracowników ochrony/operatorów stacji monitorowania pozwoli to na skrócenie czasu poświęcanego na monitorowanie zdarzeń/ekranów lub pilnowanie powiadomień alarmowych na rzecz zwiększenia czasu przeznaczonego na wykonywanie ważniejszych zadań. Sztuczna inteligencja odciąży ich w analizowaniu, ocenie i nadawaniu priorytetów zdarzeniom alarmowym, a następnie zapewni priorytetyzację w czasie rzeczywistym i rekomendacje dotyczące zdarzeń wymagających uwagi pracownika ochrony.

Udostępnienie tego rodzaju funkcji AI specjalistom ds. bezpieczeństwa będzie wymagało również integracji narzędzi AI/ML z istniejącym oprogramowaniem i platformami w sposób minimalizujący potrzebę kodowania lub wiedzy technicznej niezbędnej do ich obsługi, a także zapewnienia dostępności za pośrednictwem wielu mediów, w tym urządzeń mobilnych.

Pozostaną obawy dotyczące kwestii etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji czy stronniczości algorytmów, ale rosnący poziom zastosowań technologii AI we wszelkiego rodzaju świadczonych codziennie usługach i rozwiązaniach (w szczególności w mediach społecznościowych) doprowadzi do coraz szerszej akceptacji tej technologii przez społeczeństwo.

Klienci bardziej świadomi

Inteligentne budynki wyposaża się w olbrzymią liczbę urządzeń IoT, zauważalny jest także wyższy poziom konwergencji między sieciami IT a OT1. Czynniki te, w połączeniu z coraz większym wyrafinowaniem złośliwych wirusów i rosnącym uzależnieniem od usług w chmurze, powodują, że inteligentne budynki są coraz bardziej podatne na cyberataki.

W ostatnich 18 miesiącach na świecie odnotowano duży wzrost liczby ataków typu ransomware i strat wywołanych przez te nie. Zbyt często systemy automatyki budynkowej lub systemy zabezpieczeń technicznych oparte na technologii IoT stanowiły słaby punkt organizacyjnej cyberobrony, a liczne głośne przypadki naruszenia bezpieczeństwa służyły podkreśleniu ryzyka i podatności na zagrożenia.

Wśród klientów rośnie świadomość ryzyka cybernetycznego, konsekwencji kosztowych, a nawet negatywnego wpływu na zdolność właścicieli/operatorów do skutecznego ubezpieczania budynków. W ostatnim roku na przyjęcie rygorystycznych warunków polis w zakresie cyberochrony decydują się bardziej doświadczeni klienci, by złagodzić skutki zagrożenia, przy czym wiele firm wdraża podejście Zero Trust do struktur sieciowych, ich ciągłą weryfikację, a także inwestycje w „utwardzanie” systemów.

Sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego – w odniesieniu zarówno do cyberataków, jak i w ochronie przed nimi.

W ostatnim raporcie Memoori dotyczącym sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w inteligentnych budynkach (AI & Machine Learning in Smart Buildings) podano, że rozwiązania AI były wykorzystywane do przeprowadzania ofensywnych cyberataków. Kilka zidentyfikowanych incydentów wskazuje, że były też stosowane do szybszego uzyskania dostępu do systemu. Jeśli zaś chodzi o ochronę przed zagrożeniem, sztuczna inteligencja dostarcza pogłębione analizy ryzyka ataku cybernetycznego, przewiduje je z dużym prawdopodobieństwem ich wystąpienia, a także szybciej wykrywa, podnosząc poziom bezpieczeństwa i odporność organizacji.

Możliwości AI w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego przestają być dodatkiem, a stają się koniecznością w ocenie klientów świadomych zagrożeń cyfrowego świata. Dostawcy rozwiązań security, którzy chcą się wyróżnić na rynku, będą musieli inwestować w zabezpieczenia już w fazie projektowania, by uzyskać certyfikaty cybernetyczne, wykazać zgodność ze standardami cybernetycznymi oraz niezależnie testować i walidować swoje produkty.

Inne trendy, na które warto zwrócić uwagę w 2023 r.

Zdaniem ekspertów na rynek zabezpieczeń technicznych nadal będą miały znaczący wpływ:

  • Utrzymujące się problemy globalnego łańcucha dostaw, oddziałujące na poziom zapasów, inflację i ceny oraz dostępność komponentów.
  • Zacieranie się granic pomiędzy chmurą a wdrożeniami fizycznymi, gdyż coraz większa liczba użytkowników końcowych wybiera hybrydowe modele wdrażania w odniesieniu do przynajmniej części swoich rozwiązań security.
  • Rosnące zapotrzebowanie na integrację i interoperacyjność systemów zabezpieczeń w celu lepszego raportowania i kontroli innych funkcji budynku/biznesu, obejmujące analizę zajętości, efektywność energetyczną i poprawę doświadczenia pracowników lub najemców.

Wskazane tu trendy zostały opracowane na podstawie raportów firmy Memoori dotyczących cyberbezpieczeństwa, potencjału IoT oraz aplikacji AI dla inteligentnych budynków. Będą one wzięte pod uwagę podczas corocznych badań dotyczących rynku zabezpieczeń technicznych, których wyniki zostaną opublikowane w grudniu 2022 r.

Novaira Insights: Rynek dozoru wizyjnego rośnie, a wraz z nim rosną ceny

William Pao
asmag.com


Monitoring wizyjny jest kluczowym systemem zabezpieczeń elektronicznych. Josh Woodhouse, główny analityk i założyciel Novaira Insights, oraz Jon Cropley, analityk, zbadali, jak firmy z sektora VSS radziły sobie na tym polu w ostatnim czasie. Przedstawiają również prognozy na najbliższe lata.

Według raportu The world market for video surveillance hardware and software, opublikowanego przez Novaira Insights, światowy rynek urządzeń i oprogramowania do dozoru wizyjnego w 2021 r. wzrósł o 16,4%. Wśród kluczowych czynników wymienia się złagodzenie ograniczeń w przemieszczaniu się oraz zwiększony popyt po pandemii COVID-19 spowodowany wznowieniem projektów i boomem budowlanym w różnych częściach świata.

Wzrost cen spowodowany brakiem dostaw

W raporcie podano, że średnia cena kamery sieciowej na świecie wzrosła w ub. roku o ponad 7%, co sprawiło, że 2021 był pierwszym rokiem, w którym ceny rosły, a nie spadały. Głównym powodem tendencji wzrostowej był niedobór podzespołów używanych do produkcji urządzeń do dozoru wizyjnego. Spowodowało to, że firmy, które nie były w stanie udźwignąć tak dużego zwiększenia kosztów, podniosły ceny produkowanych przez siebie urządzeń.

Dostawcy stanęli w obliczu niedoboru głównie półprzewodników, które są podstawą do wytwarzania przetworników obrazu i SoC, kluczowych elementów w kamerach IP.

Ustawa CHIP Act może nieco pomóc, ale nie od razu

– Szczególnie problematyczny był niedobór półprzewodników. Brakowało również rezystorów oraz niektórych tworzyw sztucznych i metali – powiedzieli Josh Woodhouse i Jon Cropley, dodając, że podpisana niedawno w Stanach Zjednoczonych ustawa CHIP Act2 może nieco poprawić sytuację związaną z niedoborem układów scalonych.
– Jest prawdopodobne, że w dłuższej perspektywie ustawa doprowadzi do zwiększenia produkcji półprzewodników w USA. Potrzeba jednak lat, aby powstały nowe zakłady produkcyjne i wielkość produkcji wzrosła. Dlatego wpływ ustawy CHIP prawdopodobnie zacznie być odczuwalny dopiero pod koniec okresu prognoz zawartych w naszym raporcie, sięgających do 2026 r. – stwierdzili Josh Woodhouse i Jon Cropley.

Według obu ekspertów presja inflacyjna zmusi dostawców do dalszego podnoszenia cen w latach 2022 i 2023, co będzie wpływać na rynek dozoru wizyjnego.

– Dystrybutorzy i użytkownicy końcowi będą kupować mniej kamer, a to oznacza, że w roku 2022 wzrost frachtu tych urządzeń będzie mniejszy niż w roku 2021, tendencja zniżkowa utrzyma się też w 2023 r. – podkreślili analitycy Novaira
Insights. – Średnie ceny kamery sieciowej i kamery analogowej powinny ponownie spaść w 2024 r., chyba że okres wysokiej inflacji będzie długotrwały.

Z kolei globalny rynek telewizji dozorowej (urządzenia i oprogramowanie) powinien do końca 2022 r. wzrosnąć o 11,7% i osiągnąć szacunkowo 28,2 mld dolarów. Jednak J. Woodhouse i J. Cropley prognozują znacznie niższy jego wzrost w 2023 r., natomiast stopniowe ożywienie z tendencją wzrostową powinno się zacząć od roku 2024.

Większe zainteresowanie rozwiązaniami w chmurze, szczególnie w USA

Pod względem technologicznym stopniowy trend do korzystania z rozwiązań monitoringu wizyjnego w chmurze utrzymywał się również w 2021 r., szczególnie w obu Amerykach, gdzie rynek oprogramowania zarządzającego materiałem wizyjnym w chmurze przekroczył 150 mln dolarów. W raporcie prognozuje się, że w latach 2021–2026 liczba kamer dozorowych podłączonych do chmury w tym regionie będzie rosła średnio dwukrotnie szybciej niż dostaw kamer sieciowych.

Stosowanie rozwiązań do dozoru wizyjnego w chmurze w Stanach Zjednoczonych nastąpiło szybciej niż w większości krajów na świecie.

– To efekt wpływu wielu czynników. Głównym jest to, że w USA jest wiele przedsiębiorstw z rozproszonymi lokalizacjami, a każda z nich ma niewielką liczbę kamer. Co więcej, firmy te działają na dużym obszarze, używając wspólnego języka i wspólnego zestawu zasad dotyczących miejsca przechowywania danych, prywatności itp. Dostępność i koszt pasma były również bardziej korzystne niż w niektórych krajach – wyjaśniają J. Woodhouse i J. Cropley.

OSSA: Nadzór nad przepływem
danych cyfrowych

Gijs van den Heuvel
Chair of Marketing Open Security & Safety Alliance (OSSA) oraz menedżer ds. strategii i współpracy z partnerami w Bosch Security Systems


Open Security & Safety Alliance (OSSA) to inicjatywa skupiająca się na tworzeniu ram dla standardów i specyfikacji z zakresu zabezpieczeń technicznych, ochrony fizycznej i automatyki budynkowej. Gijs van den Heuvel dzieli się swoimi przemyśleniami dotyczącymi trendów, które wpłyną na branżę zabezpieczeń w nadchodzącym roku.

Jako stowarzyszenie branżowe doskonale wiemy, co planują nasi członkowie, jeśli chodzi o wprowadzanie innowacji w ważnych obszarach zabezpieczeń i ochrony, ale nie tylko. Przedstawiciele OSSA są reprezentantami najbardziej wpływowych firm tego sektora, takich jak Bosch, Hanwha Techwin, Milestone Systems i Vivotek. Wspólnie kontynuujemy wprowadzanie otwartego ekosystemu opartego na danych.

IoT łączy urządzenia, czyniąc życie łatwiejszym, bardziej inteligentnym, bardziej intuicyjnym i bardziej produktywnym. Grupy robocze OSSA realizują projekty, których celem jest ujednolicenie i podniesienie poziomu rynku jako całości, co zapewni rozwój wszystkim uczestnikom.

Organizacja OSSA określiła już warunki sprzętowe i programowe, które pozwalają na bezpieczne uruchamianie aplikacji analitycznych (wspieranych przez AI) innych firm na istniejących, niezależnie od marki, urządzeniach sieciowych (począwszy od kamer). Grupa opracowała kilka specyfikacji dotyczących tworzenia wspólnych elementów (np. w zakresie podstawowych wymagań systemowych, wskazówek dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego i interfejsów API), z których mogą wszyscy korzystać.

Wartym uwagi projektem, w który członkowie OSSA wnoszą swój wkład i wiedzę, jest wprowadzenie nowych poziomów wymiany danych i informacji z inteligentnych kamer i urządzeń IoT. W jaki sposób można osiągnąć kolejny poziom rozpowszechniania niezwykle wartościowych danych wykrywanych przez urządzenia gromadzące je w silosach charakterystycznych dla danej marki? Jak ustanowić otwarte, ale bezpieczne ścieżki łatwego dzielenia się danymi i jednolitej ich interpretacji, aby połączyć urządzenia dozorowe z urządzeniami edge computing?

Miliony rzeczy generują, gromadzą i przechowują mnóstwo informacji, które niestety zbyt często są niewykorzystywane i pozostają w archiwach. Po ich zebraniu, połączeniu i obróbce, z opcjonalnym zastosowaniem AI, informacje te dają szerszy obraz tego, co wykrył np. system dozoru wizyjnego. Zbieranie obrazów z różnych urządzeń IoT i budowanie relacji między nimi w celu stworzenia spójnego przepływu danych otwiera szerokie możliwości. Dostarczanie spójnych danych z jednego źródła do innego, które łatwo je zinterpretuje, ma ogromną wartość.

Wyobraźmy sobie wykorzystanie materiału wizyjnego z kamery dozorowej z aplikacją do odczytu tablic rejestracyjnych. Auto przejeżdża przed budynkiem, a kilka minut później inna kamera po drugiej stronie obiektu rejestruje osobę wspinającą się na ogrodzenie w pobliżu miejsca, gdzie wykryto samochód. Wreszcie trzecia kamera po przeciwnej stronie budynku rejestruje osobę przebywającą w niedozwolonym miejscu, a aplikacja otwartej platformy wykrywa broń w ręku. System natychmiast alarmuje pracowników ochrony o potencjalnym zagrożeniu.

Powiązanie tych kluczowych informacji w sposób płynny, poprzez naturalną ścieżkę przepływu danych z urządzeń security i safety, wprowadza na nowy poziom, dostarczając nie tylko to, co widać, ale przede wszystkim to, co można przeczuć instynktownie. To jest przyszłość, o ile producenci urządzeń i inni interesariusze będą chcieli uczestniczyć w ekosystemie inicjowanym przez przemysł.

Członkowie organizacji pracują nad zestawem ogólnych, neutralnych dla producentów interfejsów programowania aplikacji (API), umożliwiających jednolitą interpretację danych w kamerach lub urządzeniach sieciowych zgodnie ze standardami OSSA.

Interfejs może być również zastosowany w innego typu urządzeniach IoT z zakresu zabezpieczeń i ochrony, zapewniając łatwe sprzężenie między dowolną parą aplikacji wysyłających i odbierających, które gromadzą, przetwarzają i interpretują dane. Umożliwienie interpretowania treści pochodzących z urządzeń różnych marek i typów na otwartym forum wprowadza nowy poziom interpretacji zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.

OSSA podejmuje współpracę na wielu poziomach, ułatwia integrację zewnętrznych aplikacji analitycznych AI w kamerach wideo i sieciach komputerowych. Organizacja jest zainteresowana wspólnymi działaniami wprowadzającymi branżę na wyższy poziom innowacji i interoperacyjności, by na tych polach osiągać sukcesy.

1  Technologia operacyjna (OT – operational technology) – według definicji Gartnera, to sprzęt i oprogramowanie, które wykrywa lub powoduje zmianę poprzez bezpośrednie monitorowanie i/lub kontrolę fizycznych urządzeń, procesów i zdarzeń w przedsiębiorstwie.
2 Prezydent USA Joe Biden w sierpniu 2022 r. podpisał ustawę Chips and Science Act. Umożliwia ona m.in. uruchomienie subsydiów i ulg podatkowych na produkcję czipów oraz B&R. Nowe inwestycje w Stanach Zjednoczonych mają zwiększyć produkcję układów scalonych, jest więc szansa na ograniczenie problemu niedoborów.

Zobacz pozostałe raporty Security 50:
Badanie dojrzałości i przydatności technologii w roku 2022
Security 50 – największe firmy branży security na świecie
Branża zabezpieczeń elektronicznych w 2022 r. Analiza rynku wg regionów
Kontrola dostępu i telewizja dozorowa – kondycja globalnego rynku w 2022 roku
Badanie dojrzałości i przydatności technologii w roku 2022