Strona główna Relacje Nowe technologie przyszłością sektora ochrony

Nowe technologie przyszłością sektora ochrony

30 lat PZP Ochrona

Zastosowania nowych technologii i zagrożenia dla prowadzenia biznesu w branży ochrony to tematy, które zdominowały Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Wydarzenie, które odbyło się 6 czerwca 2022 r. w Jachrance pod Warszawą, połączono z uroczystymi obchodami 30-lecia organizacji.

Otoczenie biznesowe branży ochrony

Zagrożeń dla prowadzenia biznesu w branży ochrony nie brakuje, o czym otwarcie mówiono podczas Walnego Zgromadzenia. Są to zarówno zmiany w przepisach prawa, nieuwzględniające specyfiki branży (omawiała je Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich), zapowiedź Krajowego Planu Odbudowy i jego wpływ na „oskładkowanie” wszystkich umów zleceń, które w sektorze ochrony są stosowane dość powszechnie, jak i coroczne podwyżki płacy minimalnej mające realny wpływ na rentowność i rozwój firm.

Ważnym zagadnieniem poruszonym przez Jakuba Dzika, eksperta PZPO, był wpływ inflacji na sytuację w branży. Zwrócił on uwagę, że w ciągu roku koszty prowadzenia działalności w sektorze ochrony wzrosły o ok. 100%, jednocześnie niskie bezrobocie przyczynia się do coraz większych problemów z pozyskaniem nowych pracowników. To wszystko w połączeniu z wysoką inflacją stanowi mocny argument za podniesieniem cen usług świadczonych przez sektor ochrony. Zwrócono też uwagę, że zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2023 r. obligatoryjne stanie się wystawianie faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktury. Problemy, korzyści i zagrożenia z tego wynikające omawiał doradca podatkowy Piotr Litwin. W jaki sposób poświęcać mniej zasobów firmy na administrację, a więcej na rozwój biznesu, podpowiadał natomiast Michał Zębala.

Gościem Walnego Zgromadzenia była przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), która omawiała zakres kontroli przedsiębiorstw branży ochrony osób i mienia w ub. roku. Wiele zarzutów dotyczyło podejrzenia o zaniżanie cen przez przedsiębiorców, co stanowi znamiona nieuczciwej konkurencji. W sumie w 2021 r. PIP przyjął 68 zgłoszeń dotyczących różnych spraw, wszczęto 18 postępowań, z czego 6 zrealizowano (w tym 5 postępowań wyjaśniających). Urząd skierował jedno zawiadomienie o przeprowadzenie kontroli do NIK.

Ważnym partnerem dla Związku jest policja, która co roku gości na wydarzeniach organizowanych przez PZPO, niezmiennie zwracając uwagę na wymagania stawiane przed firmami z sektora ochrony oraz dotyczące kontroli Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO). Delegaci postulowali o udostępnienie branży ochrony systemu umożliwiającego sprawdzenie uprawnień pracowników, co ułatwiłoby pracę firm ochrony lub przynajmniej dostęp do bazy danych Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w celu weryfikacji poprawności oświadczeń o niekaralności. W pierwszym przypadku policja nie dysponuje uprawnieniami do udostępnienia bazy, a stworzenie nowego systemu wykracza poza jej możliwości finansowe. W przypadku KRK sprawa będzie konsultowana.

Okrągła rocznica powstania PZPO

– W tym roku mija 30 lat od powstania Związku, a to dłużej niż obowiązuje ustawa o ochronie osób i mienia – mówi Tomasz Wojak, prezes PZPO.

Obchody tak znaczącej rocznicy musiały odbyć się w sposób wyjątkowy, tym bardziej że miały miejsce po długiej przerwie spowodowanej pandemią. Przygotowane z dbałością o każdy szczegół Walne Zgromadzenie zorganizowano w hotelu Warszawianka w Jachrance, który zapewnił komfort, wygodę oraz odpowiednią oprawę do świętowania. Oprócz części formalnej nie mogło zabraknąć uroczystej gali, podczas której nagrodzono, wyróżniono i doceniono zasłużonych pracodawców branży ochrony osób i mienia, którzy działają na rynku od 10, 20, a nawet 30 lat, a w tym roku obchodzili własne jubileusze.

Przyszłość branży ochrony

Ważną rolą Walnego Zgromadzenia było wskazanie kierunku rozwoju branży ochrony, a tym bez wątpienia jest rozwój technologiczny. Jak podkreśla Jarosław Kur, podczas spotkania zostały przekazane ważne kwestie merytoryczne dotyczące chociażby wygaśnięcia nadawania sieci w systemie 2G/3G, które czekają nas już niebawem, i przejście na systemy 4G, które będą wymagały nowej generacji urządzeń do monitoringu sygnałów alarmowych. Problem omówili Krzysztof Kołtun i Piotr Smuniewski.

Na co jeszcze zwrócono uwagę? Kwestie techniczne dotyczące wykorzystania kamer, zmiany znaczenia centrów monitorowania oraz liczba prelegentów, którzy o tym mówili, jasno wskazują, w jakim kierunku będzie zmierzać branża. Tadeusz Glita zwrócił uwagę, że ochrona techniczna, która przed 2016 rokiem miała szczątkowy udział w ochronie mienia, na koniec 2020 r. uzyskała poziom 40–50% rynku ochrony fizycznej, a planowany udział ochrony technicznej na koniec 2025 r. znacząco przewyższy udział klasycznej ochrony fizycznej. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w rozwój zwiększający potencjał centrum monitorowania.

O sprawdzonych technologiach w nowoczesnych usługach wideomonitoringu mówił Arkadiusz Seta, podkreślając wpływ analityki AI (sztucznej inteligencji) w zakresie security i safety, która znalazła zastosowanie w nowoczesnym urządzeniu AIBOX – inteligentnym nadajniku wideoalarmów oraz funkcjonowaniu kamer z wbudowanym nadajnikiem.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w innowacyjnych rozwiązaniach omawiał na przykładzie technologii AcuSense także Rafał Rubik. AI pozwala na klasyfikację ruchomych obiektów człowiek/pojazd oraz filtrację fałszywych alarmów pochodzących od obiektów innego typu (np. ruchome gałęzie, liście, zwierzęta, nagłe zmiany poziomu oświetlenia, cienie, opady atmosferyczne itp.).

Prelegenci starali się również odpowiedzieć na pytanie, co przyniesie przyszłość. Zdaniem Daniela Kamińskiego ta będzie zdominowana przez usługę kontroli dostępu, serwer zarządzający w chmurze, analizę wideo ze wsparciem sztucznej inteligencji czy mechanizmy „głębokiego uczenia się”.

Temat korzystania z chmury, jako jednego z filarów transformacji cyfrowej branży ochrony, pojawił się podczas wystąpień kilkukrotnie. W Polsce w 2021 r. 29% firm deklarowało korzystanie z rozwiązań chmurowych przy średniej unijnej ponad 40%. Ważne zatem, co podkreślał podczas prezentacji Krzysztof Ciesielski, aby z chmury zaczęły także korzystać firmy branży ochrony w zakresie np. komunikacji marketingowej i obsługi klienta, usług ochrony fizycznej czy jako wsparcie grup i patroli interwencyjnych. To nowoczesne i bezpieczne narzędzie może mieć wiele zastosowań. Jednym z możliwych jest np. korzystanie z systemu wsparcia pn. NASA (Nowa Automatyzacja Systemów i Aplikacji), o którym opowiadał Piotr Małecki. To aplikacja automatyzująca pracę poprzez samoczynne wypełnianie dokumentów.

Dużym zainteresowaniem zgromadzonych cieszył się temat dotyczący wykorzystania dronów przybliżony przez Urszulę Mróz. Proponowane rozwiązania umożliwiają patrolowanie terenu i weryfikację fałszywych alarmów, ograniczając przy tym koszty operacyjne. Jakub Sobek podczas prezentacji nt. technologii bezprzewodowych w zabezpieczeniach technicznych zaznaczył, że aby lepiej przygotować się na przyszłe zagrożenia, już teraz trzeba poszukiwać innowacyjnych technologii, które pozwolą stworzyć skuteczne systemy zabezpieczenia technicznego.

Walne Zgromadzenie PZPO było ważnym wydarzeniem dla całego sektora w Polsce. Oprócz możliwości wymiany poglądów dotyczących kluczowych wyzwań stojących przed branżą w najbliższym czasie uczestnicy mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które znajdą zastosowanie w firmach obszaru security, a w niedalekiej przyszłości będą mieć realny wpływ na ich kształt i rozwój.

Zobacz fotorelację:

Polski Związek Pracodawców Ochrona
ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
biuro@pzpochrona.pl
www.pzpochrona.pl