Strona główna Handel Głos branży: handel

Głos branży: handel

Branża security ma do zaoferowania sektorowi handlu więcej niż tylko systemy zabezpieczeń. Handlowcy i merchandiserzy z chęcią sięgają po kamery dozorowe jako narzędzie marketingowe, dostarczające im cennych danych statystycznych dotyczących klientów.

Integracja sposobem na sprawną ewakuację
Krzysztof Kunecki
dyrektor techniczny, Schrack Seconet Polska

Jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. jest „zapewnienie osobom znajdującym się w obiekcie możliwości wydostania się z obiektu lub uratowania w inny sposób”. Stworzenie warunków do bezpiecznej ewakuacji osób jest szczególnym wyzwaniem w takich obiektach, jak galerie handlowe, ponieważ mają one bardzo duże powierzchnie użytkowe o różnym przeznaczeniu (obszary handlowo-usługowe, rozrywkowe, parkingi), a przede wszystkim przebywające w nich osoby w większości nie są ich stałymi użytkownikami. W związku z tym dobór urządzeń ppoż. (np. system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy czy inne urządzenia szeroko rozumianej automatyki pożarowej) powinien zapewniać realizację założeń przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, kiedy urządzenia są uruchamiane automatycznie, oraz umożliwiać ewentualną zmianę sposobu ich działania (scenariusza ewakuacji) w przypadku niekontrolowanego rozwoju pożaru uniemożliwiającego wydostanie się z budynku standardową drogą ewakuacyjną.

Z tego powodu zaleca się zastosowanie systemu integrującego urządzenia ppoż. (SIUP), który będzie zarządzał wszystkimi urządzeniami i instalacjami mającymi wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, pozwalając dodatkowo na ręczne (nadrzędne) przesterowanie urządzeń w przypadkach niestandardowego rozwoju pożaru lub w sytuacjach kryzysowych (np. atak terrorystyczny). Dla optymalizacji procedury ewakuacji istotna jest współpraca SIUP z takimi instalacjami, jak system dozoru wizyjnego (CCTV) czy system kontroli dostępu (SKD). Integracja SIUP z CCTV przede wszystkim znacznie przyspiesza weryfikację alarmu pożarowego, ponieważ z momencie wykrycia pożaru przez czujkę pożarową operator systemu otrzymuje nie tylko informację o lokalizacji alarmującego elementu na cyfrowym planie graficznym platformy informatycznej SIUP, ale także obraz z powiązanej z czujką kamery dozorującej obszar zagrożenia. Dzięki temu potwierdzenie alarmu pożarowego może się odbyć bezpośrednio z poziomu SIUP bez potrzeby udawania się w miejsce alarmu. Czas to zmienna krytyczna dla rozwoju pożaru i każde opóźnienie w wysterowaniu urządzeń automatyki pożarowej czy powiadomienia straży pożarnej zmniejsza szansę powodzenia akcji ratowniczo-gaśniczej i wpływa na bezpieczną ewakuację z obiektu.

Dzięki integracji z CCTV procedura alarmowa może być uruchomiona z poziomu warstwy technicznej CCTV. Algorytm działania polega na tym, że operator nadzorujący obiekt z pomocą CCTV może z poziomu SIUP ręcznie uruchomić procedurę alarmowania i ewakuacji obiektu w momencie wykrycia zagrożenia, jeszcze zanim zadziałają czujki pożarowe. Kamery mogą też przekazywać obrazy o stanie dróg i wyjść ewakuacyjnych. Kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą może obserwować na kilku obrazach jednocześnie newralgiczne miejsca obiektu. Gdy stwierdzi zagrożenie na drodze ewakuacyjnej, może zmienić procedurę ewakuacji i przekierować ludzi na inną, bezpieczną drogę ewakuacyjną, korzystając z mikrofonu alarmowego będącego częścią DSO oraz uruchomić inne urządzenia przeciwpożarowe. Zastosowanie SIUP znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwych informacji mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

 

Pomagamy zwiększać bezpieczeństwo, wydajność i rentowność sklepów
Bogumił Szymanek Axis Communications

Handel detaliczny nigdy nie był trudniejszy. Konkurencja jest zacięta, marże maleją, a straty zewnętrzne i wewnętrzne stają się coraz bardziej kosztowne. To zatem doskonały moment, aby zastanowić się, jak bardzo dozór wizyjny może wspomóc ten segment handlu – jego bezpieczeństwo i ochronę mienia oraz ważne aspekty biznesowe. Aktywny dozór i monitoring wizyjny mają wpływ na zapobieganie stratom, wspomagają odpowiednie rozmieszczenie towarów, a klientom zapewniają lepszą obsługę. Taki dozór wizyjny ma uzasadnienie biznesowe we wszystkich działaniach handlowych, zarówno w pojedynczych sklepach, jak i całych sieciach.

Nowoczesne technologie pomagają właścicielom sklepów minimalizować straty, chronić zasoby, a także zapewnić bezpieczne środowisko klientom i pracownikom. Równie ważne jest też znalezienie sposobów na zwiększenie sprzedaży (zysków) i poprawę satysfakcji klientów w czasie rzeczywistym. Można tego dokonać, aktywnie reagując na wszelkie informacje, jakie zapewnia system analityki wizyjnej. Właściciel zyskuje większe możliwości sprzedaży i poprawy zadowolenia klientów, mogąc ulepszać aranżację sklepu, planować harmonogramy zmian pracowników, sprawniej obsługiwać kolejki czy ukierunkowywać (personalizować) reklamy.

Gromadzenie danych z wielu lokalizacji może być czasochłonne, ale nie z Axis. W rzeczywistości rozwiązania Axis z zakresu sieciowych systemów dozoru wizyjnego mogą istotnie zwiększyć dochodowość w sklepach, pomagają właścicielom lepiej zrozumieć potrzeby klientów czy efektywniej zarządzać personelem i rozmieszczeniem towarów. Kamery umieszczone w strategicznych miejscach zarejestrują i zmierzą aktywność oraz zachowania zakupowe klientów. W ten sposób właściciele zyskują możliwość identyfikowania najpopularniejszych obszarów oraz optymalizacji rozmieszczenia elementów wyposażenia i ekspozycji.

 

Potęga informacji
Marcin Morzyk BCS

Nowoczesny system dozoru wizyjnego nie jest już tylko narzędziem do zabezpieczenia technicznego obiektu. Rozwiązania CCTV z zaimplementowaną analityką obrazu oferują obecnie wiele możliwości pozyskania dodatkowych informacji cennych nie tylko dla działów zabezpieczeń. Przykładów rozwiązań wspomagających jest wiele, np. liczenie klientów czy też tworzenie map ciepła. Ważne, by wybrać rozwiązanie, które oferuje największe możliwości rozwoju i dodawania kolejnych funkcji analizy obrazu.
Kamera umieszczona nad wejściem liczy osoby wchodzące i pokazuje dane na obrazie na żywo. Informacja o liczbie odwiedzających pasaż handlowy lub poszczególny sklep może być przetwarzana na różne sposoby. Analiza zwiększonej liczby klientów pozwoli np. potwierdzić skuteczność prowadzonej kampanii reklamowej czy atrakcyjność zmienionej witryny sklepowej. Instalacja kamery 360° w środku sklepu pozwoli uruchomić funkcję mapy ciepła. Analiza informacji zbieranych przez kamerę z obiektywem typu „rybie oko” pokazuje, które części sklepu są najczęściej odwiedzane przez klientów. Na podstawie takich danych można odpowiednio dopasowywać ekspozycję czy wytypować miejsca wyprzedaży asortymentu. Wystawiony paragon można skorelować z obrazem sprzedanego towaru, archiwizując na dysku rejestratora do późniejszego sprawdzenia poprawności transakcji.

Już teraz widać, że przyszłością jest jednak analiza obrazu pozwalająca na zautomatyzowanie pewnych procesów. Inteligentne moduły analizy obrazu pozwalają np. zbierać charakterystyczne szczegóły przejeżdżających ciężarówek lub samochodów, zapisywać je do bazy i porównywać ze zdjęciem referencyjnym. Jeżeli na kolejnych obrazach z kamer dany pojazd będzie miał zmieniony jakiś szczegół, administrator systemu zostanie o takim fakcie powiadomiony. Rozwiązanie pozwala na zapobieganie oszustwom, np. w zsypach zboża lub owoców. Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych wydaje się w tym momencie jednym z prostszych systemów analizy obrazu, ale w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem (np. BCS Manager) może stanowić ciekawe rozwiązanie dla małych parkingów, centrów logistycznych czy też większych osiedli. Każde z tych rozwiązań może działać osobno i wspierać jedną z gałęzi naszego małego biznesu, a zaimplementowane w całości wspomogą nawet duże galerie handlowe lub sieci sklepów.

 

Nowoczesne technologie zapewniają bezpieczeństwo handlu
Łukasz Biskupski Dahua Technology Poland

Sektor handlowy narażony jest na wiele niebezpieczeństw: kradzieże, nieuczciwi klienci, ale i personel. Producenci telewizji dozorowej od lat dostarczają rozwiązania pozwalające na zabezpieczenie transakcji handlowych, mienia i towaru. Nowoczesne technologie i rozwój produktów przyczyniły się też do wspomagania pracy w handlu, przynosząc ciekawe rozwiązania pomocne również osobom odpowiedzialnym za marketing.
Na rynku jest mnóstwo produktów kierowanych do sektora handlu. Klasyczne rozwiązania telewizji dozorowej, wzbogacone o automatyczną analizę obrazu, pozwalają w należyty sposób zabezpieczyć mienie i asortyment sklepu. Kamery z funkcjami detekcji ruchu i rozpoznawania twarzy, algorytmami wirtualnych linii i stref czy choćby z funkcją wykrywania znikających obiektów, z przetwornikami obrazu o dużych rozdzielczościach (nawet 12 Mpix), w dyskretnych obudowach można znaleźć w ofercie wielu firm.

Dużą popularnością cieszą się kamery z regulowaną optyką (motozoom), zawieszone nad kasami, umożliwiają wideoweryfikację przyjmowanych oraz wydawanych banknotów i monet. Rejestratory mogą współpracować z drukarkami fiskalnymi POS, a efektem integracji jest nanoszony na obraz z kamery wydruk paragonu. Kolejną funkcjonalnością, w tym przypadku chętnie wykorzystywaną przez marketing w sklepach, jest możliwość zliczania przez kamerę wejść i wyjść osób odwiedzających sklep. Interesującą funkcją jest też możliwość generowania map ciepła pozwalających określić, które obszary sklepu cieszą się największym zainteresowaniem. Na podstawie tych danych można wykonać szereg analiz i raportów generowanych w danym okresie. Dzisiaj agregacja wielu rejestratorów z wielu obiektów w zintegrowany system również nie stanowi problemu. Stosując dedykowane oprogramowanie, możemy mieć nadzór z jednego miejsca nad wszystkimi urządzeniami, nawet w odległych od siebie lokalizacjach.

 

Bezpieczeństwo w handlu
Anna Makowska Hikvision Poland

Najtrudniejsze do zabezpieczenia wydają się centra handlowe – skupiają supermarkety, sklepy sieciowe, pojedyncze punkty sprzedaży. Można powiedzieć, że wymagają one środków i ochrony podobnej jak w małym mieście. Codziennie odwiedzają je tysiące osób. Zabezpieczenie tak dużych i różnorodnych obiektów wymaga uwzględnienia wielu rodzajów zagrożeń. Wyzwanie stanowi przede wszystkim natężenie ruchu oraz publiczny charakter. Co więcej, na ich bezpieczeństwo ma także wpływ lokalizacja – często w centrum miasta, np. w bezpośrednim sąsiedztwie dworców. Rynek zabezpieczenia centrów handlowych stale rośnie, a jego potencjał odzwierciedlają liczby – pod koniec III kw. 2017 r. podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosła 13,5 mln m2.

Odpowiednio wyposażone centrum zarządzania bezpieczeństwem stanowi podstawę do skutecznego działania systemu. Dozór wizyjny obiektu obejmuje kilka obszarów wymagających nieco innego podejścia sprzętowego. Wejścia to miejsca, przez które przewija się najwięcej osób, z tego względu ich dozór może wymagać możliwości rejestrowania twarzy. W przypadku dozoru wizyjnego przestrzeni zakupowej świetnie sprawdza się rozwiązanie panoramiczne. W obszarze magazynów – zabezpieczenie towaru przed złodziejami czy nieuczciwymi praktykami pracowników. Monitoring przestrzeni parkingowej może być wyzwaniem głównie ze względu na słabe oświetlenie. Zastosowanie znajdują tu kamery do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak z technologią DarkFighter Hikvision. Dozorem warto też objąć miejsca transakcyjne (np. POS), by uniknąć kolejnych strat.
Coraz powszechniejsze staje się zastosowanie najnowszych technologii analizy obrazu i algorytmów sztucznej inteligencji – rozpoznawanie twarzy, zliczanie osób, wykrywanie kolejek znacząco wpływa nie tylko na poziom bezpieczeństwa, ale też poprawia efektywność biznesu.

 

Chmura może odmienić rzeczywistość
Jakub Sobek certyfikowany trener techniczny, Linc Polska

Z raportu opublikowanego w 2017 r. przez GFK wynika, że w Polsce istnieje około 107 tys. sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych. Szacuje się, że blisko 6% z nich działa w formacie hipermarketów, supermarketów czy dyskontów. Te dane są o tyle istotne, że można zakładać, iż w tych 6% obiektów kwestie związane z zabezpieczeniem są analizowane przez większe zespoły specjalistów, do których należy wybór optymalnego, dobrej jakości rozwiązania. Uważam, że dobre systemy ma nie tylko ww. odsetek sklepów – jest ich nieco więcej, ale nie dużo więcej…
Jak wygląda rzeczywistość? Niewielki sklep o powierzchni 8 m2. Na półkach wszystko: artykuły spożywcze, chemia, artykuły szkolne, prasa, karma dla zwierząt i lada z mięsem. Za ladą w jednej osobie: właścicielka, kasjerka, księgowa i operator systemu monitoringu wizyjnego. Na ścianach dwie kamery kupione przy okazji większych zakupów w markecie budowlanym. Swobodnie zwisające kable prowadzą wzrok do szafki pod ladą, tam pod warstwą kurzu stoi rejestrator. Obok router, z promocji, za 1 zł +VAT. Wszystko połączone i skonfigurowane w weekend przez szwagra lub znajomego specjalistę, który wiedział, co z tym zrobić, bo trochę zna się na komputerach lub sprawdził na YouTubie.
Kamery są, coś nagrywają, więc wszyscy są przekonani, że system spełnia swoje zadanie. A co z bezpieczeństwem instalacji? Jak został zabezpieczony przed kradzieżą rejestrator obrazu? Czy router został skonfigurowany w taki sposób, że nikt nieuprawniony nie uzyska (poprzez sieć) dostępu do nagrań i obrazu z kamery?

Taki przykład to pewna skrajność, ale przeważnie nie jest dużo lepiej. Rozwiązaniem problemów może być korzystanie z dozoru wizyjnego w formie usługi w chmurze – cloud CCTV. Właściciel sklepu kupuje kamerę, podłącza ją w szyfrowany sposób do sieci i system działa. Montaż i konfiguracja kamery są bardzo proste i intuicyjne. Obraz trafia do chmury, gdzie jest zapisywany na bezpiecznych serwerach. Żadnych rejestratorów w obiekcie, wszystko przechowywane w profesjonalnym centrum danych. Tam o bezpieczeństwo informacji każdego dnia dbają specjaliści. W aplikacji mobilnej, w jednym miejscu mamy zarówno dostęp do nagrań, jak i do obrazu na żywo (24 godziny na dobę, 365 dni w roku). Wszystko jest realizowane profesjonalnie, bezpiecznie i ekonomicznie, z pełną możliwością zarządzania wieloma monitorowanymi lokalizacjami.

Żeby zmienić obecną rzeczywistość, nie potrzeba wiele. Kamery w chmurze mogą ją odmienić raz na zawsze. I to na lepsze!

 

Najważniejszy jest człowiek
Renata Juszkiewicz prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Wyzwania w branży retail zależą od formatów i rozmiarów powierzchni sklepów, jednak podstawową kwestią w każdym przypadku jest zapewnienie konsumentom maksymalnego komfortu i stałego bezpieczeństwa. Jako branża inwestujemy w nowe technologie, najnowsze systemy wykrywania zagrożeń (np. sygnalizacji pożarowej), elektroniczne systemy wczesnego reagowania. Ale zapewnienie bezpiecznych warunków wymaga przede wszystkim świetnie wyszkolonego personelu ochrony i zaangażowanych, czujnych pracowników obsługi, którzy zareagują adekwatnie do zagrożenia.
Duże sieci są przygotowane na sytuacje kryzysowe, a potencjalne scenariusze działań opracowuje się z dużym wyprzedzeniem. To, jak sprawdzą się w przypadku konkretnego zdarzenia, zależy przede wszystkim od pracowników – od ich oceny sytuacji, właściwej reakcji i umiejętności wdrożenia procedur.

Sytuacja geopolityczna zmienia się dynamicznie, trzeba się więc przygotować na różne rodzaje zdarzeń, nawet takie, które dotychczas u nas nie występowały. Profesjonalne szkolenia, warsztaty, praca z konkretnymi przykładami może pomóc pracownikom odpowiednio oszacować potencjalne zagrożenie i zareagować dyskretnie, aby nie wywoływać paniki wśród klientów. Wszelkie systemy monitorowania, systemy wczesnego wykrywania zagrożeń są kluczowe i stanowią istotną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach handlowych, ale jestem przekonana, że to ostatecznie od reakcji pracowników i ich właściwego przygotowania i wiedzy zależy najwięcej.

 

Unikniesz strat, szkoląc pracowników
Agnieszka Hryciuk Security District Manager, Super-Pharm Poland

Obecnie mamy do czynienia z zaawansowanymi technologicznie systemami CCTV, SSWiN oraz innymi rozwiązaniami mającymi na celu zabezpieczenie firmy przed stratami. Szeroki wachlarz rozwiązań umożliwia firmie wybór najbardziej jej odpowiadających, które zapewnią bezpieczeństwo w placówkach. Systemy i najnowsze rozwiązania nie będą jednak właściwie pełnić swoich funkcji, jeśli osoby je obsługujące nie zostaną odpowiednio wdrożone i przeszkolone.

Systemy zabezpieczeń w sklepach powinny być wewnętrznie poprawnie zintegrowane, aby dane przez nie dostarczane były dobrej jakości i odpowiednio sformatowane, a ich obsługa wymagała zaangażowania jak najmniejszej liczby osób.
Z naszej perspektywy największym wyzwaniem nie jest RODO, ponieważ tu wystarczy dostosować systemy do wprowadzonego rozporządzenia, ale przede wszystkim kwestia pracowników – ich rekrutacja oraz właściwe przeszkolenie.

Ewelina Zalewska kierownik sekcji analitycznej LP, Super-Pharm Poland

Jak wynika z naszej obserwacji rynku, pomimo regularnego wzrostu płac i kolejnych benefitów oferowanych przez pracodawców dostępność osób chętnych do podjęcia pracy jest coraz mniejsza. Wskaźnik bezrobocia jest niski, a ogromnym wyzwaniem staje się znalezienie i zatrzymanie pracowników, zwłaszcza na stanowiskach liniowych. Z pewnością największe skutki takiej sytuacji mogą odczuwać małe firmy, ich rozwój może być zagrożony i mniej dynamiczny niż początkowo zakładano. Ciągła rotacja pracowników i trudności z ich pozyskaniem mogą mieć realny wpływ na wysokość strat w sklepie. W okresie wprowadzania pracowników bardzo często następuje szereg pomyłek, które mają odzwierciedlenie w wynikach inwentaryzacyjnych.
W obliczu opisanej sytuacji rynkowej wdrożenie procedur i instrukcji ze względu na niewystarczającą liczbę pracowników lub ich dużą rotację staje się sporym wyzwaniem, jest trudniejsze w realizacji.

Zasady zapobiegania stratom w dużej mierze opierają się na osobach zatrudnionych w firmach i zależą od nich. To dzięki ich zaangażowaniu dopracowanie i doprecyzowanie wszystkich procesów mających realny wpływ na wyniki firmy staje się możliwe.