Strona główna Zapowiedzi 23. Konferencja Branży Ochrony

23. Konferencja Branży Ochrony

Po raz kolejny kilkuset uczestników reprezentujących branżę ochrony, ekspertów z dziedziny security, instytucji bezpieczeństwa, przedsiębiorców z sektora ochrony i zabezpieczeń, a także reprezentanci samorządów lokalnych spotka się 6 i 7 października w hotelu Windsor w Jachrance, by podyskutować na temat: „Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”.

Podczas tego spotkania odbędą się panele eksperckie, prezentacje produktowe, będzie też miejsce na wymianę poglądów. Dzięki współpracy z Partnerami Polskiej Izby Ochrony będzie można poszerzyć wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa samorządów lokalnych.

Zarówno obowiązujący porządek prawny, jak i oczekiwania obywateli wskazują na niezwykłą wagę aktywności, które mogą być realizowane w lokalnym wymiarze. Zakłócenia dostaw niezbędnych usług mieszkańcom czy zagrożenia dla ich życia i zdrowia, szczególnie w masowej skali mogą poważnie wpływać na bezpieczeństwo także w wymiarze regionalnym i państwowym. Szczególnie teraz, gdy obserwujemy wojnę za naszą wschodnią granicą i hybrydowe działania wrogich państw przeciwko Polsce powinniśmy, w możliwie najszerszym gronie samorządowców i ekspertów, rozmawiać
o strategii i praktyce postępowania wzmacniających lokalne bezpieczeństwo.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do władz miast, gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli komórek/jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w tych podmiotach.

Podczas spotkania poznamy potencjał branży ochrony i jej znaczący wpływ dla miejskiego bezpieczeństwa. Podczas 23. Konferencji PIO omawiane będą m.in.:

  • Technologie dla miejskiego bezpieczeństwa – dostępność usług ochronnych (monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, systemy bezpieczeństwa);
  • Współpraca z mieszkańcami i partycypacja społeczna w tworzeniu bezpiecznych przestrzeni;
  • Bezpieczeństwo lokalnych społeczności – partnerstwo sektorów prywatnego i publicznego;
  • Cyberbezpieczeństwo w lokalnym wymiarze;
  • Potencjał branży ochrony dla bezpieczeństwa samorządów. Perspektywy dla Branży Ochrony oraz Ośrodków Samorządowych.

Prelegentami Honorowymi będą m.in.:

  • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, który opowie o „Zarządzaniu Metropolią – wizja nowoczesnego, przyjaznego i bezpiecznego miasta”
  • Generał Waldemar Skrzypczak – generał broni, Dowódca Wojsk Lądowych RP w latach 2006-2009, którego prelekcja dotyczyć będzie „Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych. Roli i zadań samorządów terytorialnych w warunkach zagrożenia wojną”.
  • Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka

Partnerami Honorowymi i Merytorycznymi konferencji będą:

• Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
• Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej
• Local Trends
• Securex
• Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych
• Safety Project Jarosław Stelmach
• RBS Rafał Batkowski Strategie

Dlaczego warto również wziąć udział w Konferencji? Zyskujesz:

● nowe kontakty biznesowe,
● udział w dyskusjach i debatach,
● udział w aukcji charytatywnej i wsparcie szczytnych celów statutowych FUNDACJI OCHRONA I POMOC,
● świetną zabawę i wykwintne menu podczas wieczornego bankietu z atrakcjami,
● chwile relaksu w strefie SPA hotelu Windsor.

Jak zarejestrować się na 23. Konferencję Branży Ochrony?

Wypełniając formularz on-line:
Formularz rejestracyjny – Partner albo Uczestnik – wersja polska:
https://forms.gle/evxYNbGv58ABbfgT8
Formularz rejestracyjny – Partner albo Uczestnik – wersja angielska:
https://forms.gle/TFReZPqQgLJk5YYAA

Odsyłając wypełnione i zeskanowany formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: biuropio@piooim.pl

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej konferencji: www.konferencjapio.pl oraz śledzenia mediów społecznościowych wydarzenia i PIO, za pośrednictwem których na bieżąco będziemy informować o statusie wydarzenia, w tym o agendzie oraz ewentualnych dodatkowych atrakcjach.

Kontakt z organizatorem:
tel. (22) 635-28-29,
tel. kom: 696 719 615
lub mailowo: biuropio@piooim.pl

Wspieramy potrzebujących i działamy w myśl Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC powołanej przez Polską Izbę Ochrony realizujemy cele poprzez objęcie realną i szeroką opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby. Pomagamy także ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony.

Polska Izba Ochrony (PIO) jako wiodąca organizacja przedsiębiorców w sektorze bezpieczeństwa, zrzesza około 180 firm współpracujących z podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym samorządem terytorialnym, w realizacji zadań ochronnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Lokalny poziom bezpieczeństwa – gmina, miasto, powiat i metropolie to kluczowe obszary aktywności administracji, przede wszystkim samorządowej oraz Policji, służb i straży podejmujących codzienny wysiłek zmierzający do ograniczania zagrożeń dla mieszkańców, zapobiegania kryzysom i właściwego reagowania w przypadku identyfikacji niebezpieczeństw.