Strona główna Infrastruktura krytyczna Zintegrowany system ochrony klasy PSIM w infrastrukturze krytycznej

Zintegrowany system ochrony klasy PSIM w infrastrukturze krytycznej

Operator systemu monitoringuwizyjnego

Leszek Schmidt


Elektrownie konwencjonalne, gazowe, wiatrowe, wodne, farmy fotowoltaiczne – w tak strategicznych obiektach wymagane są wysokiej jakości systemy, które w sposób niezawodny podnoszą efektywność procesów produkcyjnych, zapewniają bezpieczeństwo, umożliwią natychmiastową reakcję w sytuacjach awaryjnych i dostarczą jednoznaczne dane do oceny sytuacji o zdarzeniu lub zagrożeniu. Każde wdrożenie musi być dopasowane do szczególnych warunków charakterystycznych dla tej branży.

Dobrze działająca infrastruktura techniczna ma wpływ na bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego standardu życia. Elementy infrastruktury niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa określa się mianem infrastruktury krytycznej, którą bez wątpienia jest energetyczna infrastruktura krytyczna. Aby podnieść bezpieczeństwo i niezawodność obiektów energetycznych, C&C Partners na bazie wieloletniego doświadczenia przygotowało dedykowane modułowe rozwiązanie, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, specyficzne warunki oraz wymagania klientów.

Technika vs. człowiek

Rozwój techniki sprawia, że systemy informatyczne integrujące łączność i zarządzanie danymi, połączone z procedurami zapewniają efektywniejszy nadzór nad bezpieczeństwem obiektów niż człowiek pozbawiony tych narzędzi. Potwierdzają to wdrożone na całym świecie rozwiązania WinGuard – oprogramowania klasy PSIM+ (Physical Security Information Management).

W swych założeniach systemy zarządzania bezpieczeństwem obiektów klasy PSIM+ nie miały wyręczać stacjonarnych pracowników ochrony, lecz ich wspierać. Jednak po latach rozwoju i poszerzania funkcjonalności systemy zintegrowane w praktyce zapewniają obiektom skuteczny monitoring i realizację założeń procesowych przez jednego operatora zdalnie, bez konieczności dozorowania wszystkich obiektów przez osobę na miejscu.
Producenci zintegrowanych systemów bezpieczeństwa klasy PSIM+ rozwijają wyjściowe założenia i wciąż udoskonalają swoje rozwiązania, wprowadzając sztuczną inteligencję (AI) do systemów zarządzania kryzysowego i wsparcia pracy operatora. Celem takiego działania jest coraz wyższy poziom bezpieczeństwa obiektów.

Obniżenie kosztów zarządzania obiektami

Skuteczniejszą ochronę umożliwia obecnie centralizacja zarządzania informacjami pozyskiwanymi ze wszystkich systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych w chronionych obiektach. Nowoczesna technologia monitoringu wizyjnego z funkcją analizy i automatycznej detekcji niepożądanych zdarzeń podwyższa skuteczność zdalnej ochrony obiektu i zarazem umożliwia natychmiastową reakcję operatorów systemu pracujących w trybie 24/7/365.

Możliwość ograniczenia kosztów ochrony, których zdecydowaną większość pochłaniała dotychczas stała obecność w obiektach wyspecjalizowanych pracowników ochrony, jest odbierana jako duża zaleta systemu klasy PSIM+.

Elastyczne narzędzie

Sam system WinGuard jest oprogramowaniem służącym do zarządzania procesem bezpieczeństwa. Dzięki technologicznej otwartości cechuje się zdolnością integrowania dotychczas użytkowanych w obiekcie technologii bezpieczeństwa, a także systemów przemysłowych, automatyki budynkowej czy komunikacji w jeden system bezpieczeństwa.

Proces inwestycyjny

WinGuard jest rozwiązaniem niepowiązanym z żadnym producentem sprzętu, co umożliwia jego szybkie wdrożenie w istniejącej infrastrukturze serwerowej. PSIM to aplikacja skalowana, co oznacza, że system może się rozwijać zgodnie z możliwościami budżetowymi jednostki.

Podsumowanie

System PSIM WinGuard bez wątpienia jest rozwiązaniem przyszłościowym, z którego zarządzający obiektami rozproszonymi korzystają na całym świecie. Możliwość przeniesienia procedur obowiązujących w danym obiekcie czy kompleksie obiektów do cyfrowego świata IT jest ogromnym atutem zarówno dla inwestorów, jak i osób obsługujących system.

C&C Partners
ul. 17. Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
www.ccpartners.pl
l.schmidt@ccpartners.pl