Strona główna Rozległe i rozproszone Centrale Zettler Profile Flexible

Centrale Zettler Profile Flexible

Paweł Józwik


Współczesne systemy sygnalizacji pożarowej, niezależnie od producenta, marki, miejsca produkcji czy wykorzystywanej technologii, zawsze spełniają pewne wymagania stawiane przez lokalne przepisy. Niekiedy jednak spełnienie tych minimalnych wymagań dyktowanych przez prawo jest dla klienta niewystarczające.

W takich wypadkach poszukuje on produktu, który ma do zaoferowania coś więcej – coś unikalnego, co pozwoli dopasować system idealnie do budynku, ułatwi instalację czy obsługę oraz w dłuższej perspektywie zapewni wieloletnie wsparcie, kompatybilność ze starszymi i nowszymi rozwiązaniami oraz przyniesie oszczędności w jego eksploatacji.

Zettler jako producent systemów sygnalizacji pożarowej od wielu lat stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy poszukują najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Najnowsza rodzina central sygnalizacji pożarowej Zettler PROFILE Flexible oferuje szereg cech i funkcji, które stawiają poprzeczkę jeszcze wyżej niż do tej pory:

1. Zwiększona pojemność pętli
Projekt systemu sygnalizacji pożarowej zawsze musi uwzględniać takie kwestie praktyczne, jak: układ budynku, lokalizacja szachtów oraz tras kablowych czy liczba urządzeń alarmowych pobierających duże ilości energii. Te zmienne często decydują o użytecznym rozmiarze pętli dozorowej, co może skutkować nieefektywnym wykorzystaniem jej pojemności. Aby zoptymalizować wykorzystanie pojemności pętli, PROFILE Flexible oferuje możliwość wyboru, jak zostanie ona zaprojektowana: czy jako pętla dużej mocy (HP) o dużej obciążalności prądowej (do 1 A) i pojemności 250 adresów, czy jako para pętli współdzielonych (SP), która korzysta z elastycznego przydzielania zasobów (250 adresów, prąd 1 A) pomiędzy dwiema fizycznymi pętlami dozorowymi w budynku. Tego rodzaju optymalizacja może znacznie obniżyć koszty instalacji systemu.

2. Parametry przewyższające wymagania przepisów
Parametry systemu PROFILE Flexible przewyższają wymagania stawiane przez przepisy. System jest zgodny z normą EN 54-13 dotyczącą kompatybilności poszczególnych jego elementów. Certyfikat potwierdza, że zgodne z normami są nie tylko poszczególne elementy systemu, takie jak centrale, czujki, moduły – czego wymagają przepisy – ale zapewnia również, że poszczególne podzespoły systemu współpracują ze sobą spójnie i bez zakłóceń. Spełnienie wymieninej normy europejskiej daje poczucie bezpieczeństwa oraz pewność ochrony życia i mienia.

3.Szerokie możliwości rozbudowy systemu
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej jest często konieczna wraz z rozwojem zabezpieczanego budynku. PROFILE Flexible zapewnia pojemność nawet do 4000 adresów w jednej centrali, a sieć współpracujących ze sobą węzłów aż do 99 central. System PROFILE Flexible jest zdolny nie tylko do rozbudowy w miarę rozwoju firmy, ale może być także dostosowywany do zmieniających się potrzeb dzięki możliwości łatwego dodawania kart rozszerzeń czy paneli wyniesionych z ekranami dotykowymi.

4. Obniżenie kosztów instalacji dzięki konstrukcji modułowej
W nowej rodzinie central zastosowano konstrukcję modułową wykorzystującą nowe wtykowe karty rozszerzeń. Istnieje około 50 różnych opcji projektowych, co oznacza dostępność bardzo wielu kombinacji pasujących do zróżnicowanych obiektów. Daje to możliwość stworzenia najbardziej ekonomicznego projektu, dostosowanego do konkretnych potrzeb w danej aplikacji, bez potrzeby inwestowania od razu we w pełni wyposażony system. Dodatkowo możliwość łatwego dodawania kart rozszerzeń czy wyświetlaczy strefowych pozwala zbudować system przyjazny kieszeni użytkownika końcowego.

5. Łatwy montaż
Centrale PROFILE Flexible są dostarczane z łatwą w instalacji ramą, dzięki czemu montaż centrali na ścianie może przeprowadzić nawet jedna osoba. Instalacja ramy montażowej i przygotowanie okablowania mogą być przeprowadzone przed powieszeniem samego urządzenia, co pozwala na bezproblemową i bezpieczniejszą niż kiedykolwiek instalację central.

6. Kompatybilność wstecz i w przód
Technologia PROFILE Flexible może zastąpić istniejące systemy sygnalizacji pożarowej Zettler, wykorzystując okablowanie, czujki i inne istniejące urządzenia pętlowe. Co więcej – dzięki możliwości współpracy różnych generacji central Zettler we wspólnej sieci – nawet systemy zbudowane na początku XX w. mogą być stale rozbudowywane o nowe urządzenia. Dzięki temu klienci mają również możliwość uaktualnienia tradycyjnego interfejsu obsługi do zaawansowanego wyświetlacza PROFILE z kolorowym ekranem dotykowym, co znacznie wydłuża okres użytkowania istniejących systemów klienta, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

7. Graficzny interfejs użytkownika (GUI) z ekranem dotykowym
Graficzny interfejs z ekranem dotykowym centrali PROFILE Flexible został zaprojektowany z myślą o ergonomii i wygodzie obsługi przez użytkowników końcowych. Przycisk informacyjny zapewnia pomoc kontekstową oraz instrukcje ekranowe dla operatora. Gwarantuje to szybkie i niezawodne wsparcie, zwłaszcza dla użytkowników, którzy rzadko korzystają ze wszystkich funkcji centrali. W pełni konfigurowalny ekran główny pozwala wkomponować centralę w wygląd otoczenia i dopasować ją do wystroju każdego wnętrza.

8. Wygodny dostęp
Użytkownicy mogą wybrać metodę dostępu do systemu: z wykorzystaniem tradycyjnego klucza, hasła lub karty RFID. Dzięki kartom RFID nie ma potrzeby pamiętania haseł, a zalogowanie do centrali staje się proste i szybkie, co jest szczególnie istotne w sytuacjach awaryjnych. Identyfikatory oraz poziomy dostępu użytkowników są kontrolowane i rejestrowane, co jest szczególnie użyteczne w obiektach o podwyższonym ryzyku, gdzie istotne jest śledzenie, kto wykonuje operacje o znaczeniu krytycznym.

9. Ekranowe mapy obiektu
Interfejs użytkownika centrali PROFILE Flexible (GUI) może wykorzystywać pliki graficzne do pokazywania lokalizacji zdarzeń. Ekranowe mapy obiektu pozwalają na szybki dostęp do informacji, takich jak rzuty pięter oraz rozszerzone informacje o urządzeniach czy warunkach panujących w danej strefie dozorowej. Załadowane do wyświetlacza grafiki można w łatwy i szybki sposób zmieniać przy wykorzystaniu pamięci flash USB, co pozwala na bezproblemowe dostosowanie do zmian zachodzących w budynku. Mapy prezentowane w wersji elektronicznej na wyświetlaczu GUI pozwalają również oszczędzić czas, bardzo cenny w przypadku wystąpienia pożaru, gdyż informacje o jego lokalizacji są łatwo dostępne – za jednym dotknięciem palca.

10. Zaawansowana konfiguracja i diagnostyka
Oprogramowanie konfiguracyjne można z łatwością wczytać do centrali również za pomocą klucza USB, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy podczas instalacji. Na klucz USB można zapisać do 10 tys. zdarzeń z rejestru pamięci centrali, w celu dalszego przetwarzania, np. w aplikacji Excel. Dodatkowo dostępne są szczegółowe raporty dotyczące testów krokowych, stanu systemu czy postępów w konserwacji, a szerokie opcje ich filtrowania pozwalają na dogłębną diagnostykę wszystkich zdarzeń.

Wymienione cechy stanowią tylko wycinek szerokich możliwości, które dają najnowsze centrale z rodziny Zettler PROFILE Flexible. Na pewno jednak pozwalają się wyróżnić i dać klientowi coś „ekstra”, co pozwala spełnić jego oczekiwania w stosunku do systemu, który ma chronić jego mienie i życie ludzi.

Więcej informacji o firmie ZETTLER i linii produktów PROFILE Flexible na stronie http://tycofpp.com/ZETTLER-profile-flexible/

Johnson Controls
Fire Detection Poland
pawel.jozwik@jci.com
www.johnsoncontrols.com